Gå til indhold

Ny international arktisk hub i Grønland skal nyttiggøre arktisk viden

20. december 2018
Danmark skal udvikle sig som førende inden for uddannelse og forskning i Arktis. Danmark og Grønland går derfor sammen om at etablere en international arktisk hub i Grønland.

Den internationale arktiske hub skal være knudepunkt for de danske og grønlandske forskningsaktiviteter i Grønland og bygge bro til de internationale forskningsmiljøer. Hub'en vil blive placeret i Nuuk sammen med de eksisterende forskningsmiljøer og skal styrke synligheden af arktisk forskning i Grønland. 

Hub'en skal samtidigt komme den grønlandske befolkning til gavn. Hub'en vil koble det danske forskningsarbejde med internationale kapaciteter og understøtte uddannelserne i Grønland, så de grønlandske unge får endnu bedre uddannelser.  

Hub'en indgår som initiativ i Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020 og vil bidrage til et styrket internationalt samarbejde om Arktis i Rigsfællesskabet. Med den netop vedtagne finanslov for 2019 afsættes 3 millioner kroner årligt i 2019-2022 til den internationale arktiske hub. Uddannelses- og Forskningsministeriet er i dialog med Grønlands Selvstyre om etableringen af hub’en. 

Handlinger tilknyttet webside