Gå til indhold

Ny publikation: Evaluatorers perspektiver på ansøgninger til Horizon 2020

26. juni 2018
Når du skriver en ansøgning til Horizon 2020, er det afgørende, at din ansøgning er præsenteret på en overskuelig og læsevenlig måde, og at abstractet klart beskriver din idé og potentiale. Det er én af konklusionerne i en ny publikation, der stiller skarpt på de danske evaluatorer.

Hvem er evaluatorerne, der dømmer din ansøgning til Horizon 2020 ude eller inde i varmen? Hvordan arbejder de? Og hvad er de kritiske aspekter, du som ansøger skal arbejde på for at overbevise dem, når de bedømmer din ansøgning?

Disse spørgsmål bliver der sat fokus på i rapporten ’Evaluations and Evaluators in Horizon2020”, der i dag udgives af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Rapporten er baseret på mere end 100 spørgeskemabesvarelser og 27 interviews med danske Horizon 2020-evaluatorer. Rapporten giver et unikt indblik i, hvordan evaluatorerne oplever evalueringsprocesserne i Horizon 2020, og hvordan den gode ansøgning overbeviser evaluatorerne. 

Fakta om evaluatorer
Europa-Kommissionen benytter uafhængige evaluatorer til at bedømme kvaliteten af ansøgninger til Horizon 2020. Evaluatorerne udvælger dermed de ansøgninger, der opnår finansiering. Evaluatorerne vælges ud fra Europa-Kommissionens evaluator-database, og deres kvalifikationer skal matche de forsknings- og innovationsemner, som de skal evaluere. Evaluatorer til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) udpeges af ERC. En Horizon 2020-evaluator er uafhængig og repræsenterer kun deres egen faglighed i evalueringsprocessen. De aflønnes pr. kontrakt af Europa-Kommissionen i henhold til antal evalueringsdage.

Rapportens centrale konklusioner

Rapporten, der udkommer på engelsk, giver ansøgere og rådgivere et indgående og kvantitativt baseret kendskab til evalueringsprocessen af Horizon 2020-ansøgninger og en række gode råd til ansøgninger set fra evaluatorernes perspektiv.

Nogle af rapportens centrale budskaber er:

  • Evaluatorerne i Horizon 2020 arbejder under stort tidspres. Derfor er det meget væsentligt for ansøgerne at præsentere ansøgningen på en overskuelig og læsevenlig måde, og med et abstract, der fra start og klart beskriver ansøgningens idé og potentiale.
  • I samarbejdsprojekter om forskning og innovation er deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV) ofte et stort plus for evaluatorerne, men dette gælder kun, hvis evaluatorerne kan se et klart formål med, hvorfor de specifikke virksomheder deltager.     
  • Alle adspurgte evaluatorer tillægger evalueringsskriteriet ”Impact” stor værdi for ansøgningen og ansøgningens relevans. Imidlertid er en del evaluatorer usikre på, hvordan ”Impact” bedømmes korrekt.
  • Evaluatorerne oplever alle evalueringsprocessen som grundlæggende fair og transparent.

 

Kontakt

Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside