Gå til indhold

Ny sammensætning af rumforskningsudvalget

24. april 2018
En ny struktur for den rumfaglige rådgivning af Uddannelses og Forskningsministeriet, og herunder Styrelsen for Forskning og Uddannelse, er nu godkendt.

Den nye struktur følger den øvrige rådgivning og koordination på rumområdet under Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som blandt andet indeholder koordinationen mellem ministerierne i Det tværministerielle Rumudvalg samt en række underudvalg om navigationsprogrammet Galileo og jordobservationsprogrammet Copernicus.

- Vi har oplevet en overvældende interesse for det nye udvalg”, siger direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse Hans Müller Pedersen. Vi har modtaget forslag om rigtigt mange yderst kvalificerede personer, som alle ville kunne fylde rollen som medlem, såfremt vi havde flere pladser til rådighed. Så vi har foretaget en hård prioritering, som tilgodeser både spredning af faglighed og interesser, men som også tager hensyn til en geografisk spredning af virksomheder og institutioner rundt om i landet.

Udover en ny sammensætning af Rumforskningsudvalget, vil der fremover blive afholdt workshops om specifikke rumrelaterede områder og samtidig etableres der en årlig rumkonference, hvor der vil blive diskuteret emner af større interesse.

Allerede den 8. oktober i år vil den første rumkonference finde sted i DGI-byen. Her vil emnerne blandt andet være Danmarks fortsatte engagement i bemandet og ubemandet udforskning af vores nære solsystem samt et særligt fokus på emnet uddannelse og rum.

Baggrund:

I forbindelse med etableringen af det nye udvalg, har der været en offentlig indkaldelse af forslag til kandidater til et nyt og bredere sammensat Rumforskningsudvalg. Der blev i indkaldelsen bedt om syv medlemmer, der bredt dækker og repræsenterer erhvervs- og teknologiske interesser samt syv medlemmer, der dækker forsknings- og universitetsinteresser. Endeligt vil de syv ministerier med rumrelaterede opgaver og interesser i Det Tværministerielle Rumudvalg hver have en plads i udvalget.

Formand for udvalget bliver kontorchef Peter Sloth, Kontoret for RUM.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside