Gå til indhold

Nyt gennemsyn af statens støtte til privat forskning

07. juni 2018
Ny analyse viser, at offentlige ordninger til fremme af privat forskning generelt bliver evalueret med stærke metoder. Dermed underbygges resultatet af tidligere analyser, der viser, at ordninger til fremme af privat forskning og udvikling typisk har en positiv effekt.

Det viser nyt review fra det tværministerielle udvalg om forskning.

Professor Hans Christian Kongsted fra CBS har gennemgået de seneste ti års effektevalueringer af statslige støtteordninger til privat forskning og udvikling. Forskeren har undersøgt evalueringerne af 14 støtteordninger. Gennemgangen viser, at evalueringerne generelt er på et på ”tilstrækkeligt” eller ”højt” metodemæssigt vidensniveau for 10 ud af de 14 støtteordninger, der indgår i reviewet. De fire ordninger, hvor der er særligt behov for styrket metode ift. evalueringer, er de tre Udviklings- og Demonstrationsprogrammer og Markedsmodningsfonden.

Forskeren peger også på konkrete tiltag, der kan give en større grad af sikkerhed i de enkelte effektanalyser. Herunder anbefales generelt mere konsistent tilgang til effektanalyser på tværs af de forskellige støtteordninger.

En stærk metode til analyse styrker vurderingen af, om effekterne rent faktisk skyldes, at virksomhederne deltager i en offentlig ordning. Resultaterne underbygger derfor de tidligere fundne resultater, som viser, at ordninger til fremme af privat forskning og udvikling typisk har en positiv effekt på f.eks. deltagernes produktivitet. Som eksempel viser en tværgående analyse en gennemsnitlig produktivitetsvækst på 2,5 procent årligt i de to første år efter deltagelse, mens en tidligere analyse af GTS institutterne viser, at de øger den gennemsnitlige produktivitet med 9 procent i hvert af de første fire år. Evalueringer af høj kvalitet er et vigtigt input i den politiske vurdering af, hvilke initiativer, der skal prioriteres.

For nærmere information kontakt:
Chefkonsulent, Thomas Blomgren-Hansen, tbh@ufm.dk eller tlf. 72318314
Professor H.C. Kongsted, hck.ino@cbs.dk eller tlf. 38152941

Handlinger tilknyttet webside