Gå til indhold

Nyt opslagsværk viser Danmarks videregående uddannelsesinstitutioner med historik

13. september 2018
En ny database kan gøre det lettere at bruge et dansk eksamensbevis i udlandet, når uddannelsesinstitutionen er fusioneret eller har skiftet navn.

Det danske institutionslandskab har ændret sig mange steder de sidste tyve år, og det kan give anledning til undren, hvis man præsenterer sit eksamensbevis i udlandet: Den uddannelsesinstitution, der udstedte beviset for nogle år siden, kan have skiftet navn, være fusioneret ind i en ny institution eller være nedlagt.

Nu er der hjælp at hente i en database på Uddannelses- og Forskningsministeriets engelske hjemmeside:

Ved at søge på navnet kan udenlandske uddannelsesinstitutioner og anerkendelsesmyndigheder få bekræftet en dansk institutions status som anerkendt videregående uddannelsesinstitution og se dens eventuelle forgængere og efterfølgere. De kan også få forklaret, hvilken slags institution det drejer sig om.

Fra år 2000 til i dag

Databasen omfatter i skrivende stund 284 institutioner, der enten er anerkendte som del af Danmarks videregående uddannelsessystem i kraft af akkreditering, lovgivning m.v. eller har været det i perioden fra år 2000 til i dag. Den omfatter dog ikke institutioner inden for forsvaret, politiet og andre myndigheder med etatsuddannelser.

Formålet med databasen er at understøtte anerkendelsen af danske videregående uddannelser i udlandet. Det er i tråd med Europarådets og UNESCO’s Lissabonkonvention om anerkendelse af kvalifikationer inden for de videregående uddannelser. Her har hvert deltagerland blandt andet forpligtet sig til at føre en liste over de anerkendte institutioner, der tilhører landets videregående uddannelsessystem.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse står naturligvis til rådighed, hvis man er i tvivl om en institution eller har spørgsmål, der vedrører uddannelser fra før 2000.

Information på engelsk om de nuværende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan fortsat findes her:

 

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk
Finn Kjeller Johansen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: fkjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside