Gå til indhold

Opdateret tilskudsaftale i Horizon 2020 sætter fokus på tilskudsreduktion

08. august 2018
Europa-Kommissionen har netop offentliggjort en opdateret version af den tilskudsaftale, der regulerer projekter finansieret via EU’s rammeprogram, Horizon 2020. Dokumentet sætter fokus på især ét vigtigt punkt: Tilskudsreduktion som følge af fejl, svindel mv. hos en eller flere projektdeltagere.

Tilskudsaftalen er en kontrakt mellem tilskudsmodtager og Europa-Kommissionen, som definerer tilskudsmodtagerens rettigheder og forpligtelser, herunder blandt andet:

  • Hvilke omkostninger der er støtteberettigede
  • Krav til udnyttelse og udbredelse af projektresultater
  • Regler for afrapportering.

Juridisk rettesnor

Den kommenterede tilskudsaftale rummer en række uddybende forklaringer og eksempler på regelanvendelsen i Horizon 2020-finansierede projekter, og anviser over for tilskudsmodtagere, hvad EU’s sagsbehandlere og revisorer kan forventes at godkende. Du kan derfor bruge den som rettesnor for, hvordan du f.eks. beregner din timesats eller registrer dine timer i projektet.

Opdateringerne til tilskudsaftalen omfatter yderligere forklaringer og eksempler samt rettelser til eksisterende forklaringer og eksempler. Det er muligt at finde en oversigt over alle opdateringerne i starten af den kommenterede tilskudsaftale.

Tilskudsreduktion

Med den nye version af den kommenterede tilskudsaftale er der sat fokus på især ét vigtigt punkt, nemlig de såkaldte grant reductions. Disse er adresseret i tilskudsaftalens artikel 43, og ifølge denne artikel kan hele konsortiets tilskud fra EU blive reduceret som følge af fejl, svindel, irregulariteter mv. hos en eller flere projektdeltagere.

Eksempel på en såkaldt irregularitet er, hvis man ikke efterlever EU’s krav om publicering i Open Access og synlighed af et projekts EU-finansiering. Det vil medføre en reduktion på minimum 10 % af konsortiets total tilskud. Beløbet, som tilskuddet vil blive reduceret med, vil være proportionelt med grovheden af de fejl, svindel eller irregulariteter, som EU’s sagsbehandlere eller revisorer finder i deres gennemgang af projektet.

Dokumentet ’Guidance – Grant reductions’ giver yderligere information om baggrunden for beslutningen samt et yderst relevant skema med overblik over de forskellige reduktionssatser på side 5-6.

Hent den opdaterede version af tilskudsaftalen

Du finder den opdaterede version af tilskudsaftalen på Europa-Kommissionens Participant Portal:

Bliv klogere på tilskudsaftalen

Deltag i kurset "Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020"

Er du ikke helt klar på reglerne for afrapportering af Horizon 2020-projekter, som er en del af tilskudsaftalen med EU? Så er der hjælp at hente på EuroCenters kursus: Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020. Kurset afholdes i København den 13. november 2018.

På kurset får du forståelse for principperne bag afrapportering i Horizon 2020 og overblik over kravene i tilskudsaftalen. Efter kurset kan du udarbejde regnskaber, der opfylder EU’s regler og kan klare en eventuel EU-revision.

Se EuroCenters video, hvor underviser Lisa Jørgensen fortæller om kurset


Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her:

 

Handlinger tilknyttet webside