Gå til indhold

Stort potentiale i teknologisk upgrade af videregående uddannelser

14. december 2018
Digitale kompetencer, samarbejde på flere niveauer og potentiale i fleksibilitet på baggrund af digitale værktøjer og metoder. Det var nogle af temaerne, da 25 repræsentanter for institutioner og andre interessenter var samlet til workshop om teknologisk upgrade af de videregående uddannelser.

Flere af deltagerne understregede, at det er vigtigt at skelne mellem, hvordan der undervises i teknologi og så, hvordan der undervises med teknologi.

- Det er vigtigt både i en indholdsdimension, for det er selvfølgelig vigtigt, at vi uddanner nogle dimittender, som kan anvende de teknologier i faget eller i professionen. Men teknologi er også vigtigt som et læremiddel. Hvordan digitaliserer vi læreprocesser? Det er super vigtigt, fordi vores aftagere efterspørger det, og fordi vores studerende efterspørger det. Men det er også vigtigt, fordi hvis vi som uddannelsesinstitutioner ikke kommer op på beatet i forhold til det, så er der rigtig mange andre spillere ude i verden, der vil overtage den uddannelsesopgave, sagde Randi Brinckmann, der er dekan på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Workshoppen på Københavns Professionshøjskole var opfølgning på Call for Action, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers kom med i august, hvor alle uddannelsesinstitutioner blev bedt om at byde ind med, hvilke konkrete erfaringer de allerede har med digitale teknologier, hvilket potentiale de ser i arbejdet med digitale teknologier på de videregående uddannelser, samt hvilke barrierer de oplever.

På workshoppen blev der både diskuteret muligheder og udfordringer.

- Formidlingen og dialogen om viden, samarbejdet og planlægningen kan godt foregå ens på tværs af uddannelser. Men hver uddannelse har sine digitale værktøjer, som er specifikke for det område. Det er ikke det samme værktøjer, man bruger, hvis man er sygeplejerske, som hvis man er finansøkonom, sagde Tue Bjerl Nielsen, der er centerchef for Smartlearning, der er et samarbejde mellem de otte erhvervsakademier om at anvende den seneste teknologi og pædagogik indenfor e-læring.

Deltagerne udviklede samtidig ideer til initiativer, som kan sættes i gang for at sætte skub i en teknologisk upgrade af de videregående uddannelser. De bliver nu taget med i det videre arbejde hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Næste skridt er en rundbordssamtale den 17. december, hvor uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers mødes med blandt andet ledelsesrepræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.

  • Læs mere om Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser [inaktivt link]

Handlinger tilknyttet webside