Gå til indhold

Tal om forskning og innovation 2017 er offentliggjort

05. september 2018
Danske forskere og virksomheder modtog i 2017 konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra de tre store statslige forskningsfonde og Horizon 2020.

Der var i 2017 stor efterspørgsel på de konkurrenceudsatte midler fra de tre statslige forskningsfinansierende fonde – Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond - samt EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Det viser en ny opgørelse, ’Tal om forskning og innovation 2017’, fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Horizon 2020 bevilgede 1,34 milliarder kroner til danske deltagere, mens Danmarks Innovationsfond bevilgede 1,25 milliarder kroner, og Danmarks Frie forskningsfond bevilgede 988 millioner kroner. Danmarks Grundforskningsfond udbetalte 384 millioner kroner til eksisterende bevillinger.

Forskere ansøgte i 2017 Danmarks Grundforskningsfond for lidt over 10,3 milliarder kroner, mens Horizon 2020 blev ansøgt for knap 10,1 milliarder kroner. Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond modtog ansøgninger for henholdsvis 7,4 milliarder kroner og 6,2 milliarder kroner. Samlet set blev der efterspurgt mere end otte gange flere midler i 2017, end der blev bevilget.

Det kan du blandt andet læse i

  • De tre statslige forskningsfinansierende fonde og EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, har modtaget knap 7.500 ansøgninger, hvoraf mere end 1500 har fået bevilling.
  • Der er samlet blevet ansøgt om knap 34 milliarder kroner, hvoraf der er blevet bevilget knap 4 milliarder kroner til forsknings- og innovationsprojekter hos de fire fonde og programmer.
  • Danmarks Grundforskningsfond har de laveste succesrater på 6 pct. for både antal ansøgninger og ansøgt beløb, mens Innovationsfonden har de højeste succesrater på 27 og 20 pct. for hhv. antal ansøgninger og ansøgt beløb.

Kontakt

Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside