Gå til indhold

Tilføjelse til opslag for EliteForsk-priser 2019

03. maj 2018
Krav til længden af bilag, som indgår i indstillingen til EliteForsk-prisen 2019, er nu tilføjet opslaget, som blev publiceret den 12. april.

Af opslaget for EliteForsk-prisen 2019, som blev publiceret den 12. april fremgår det ikke, at den samlede længde af bilag B: CV og bilag C: publikationsliste ikke må overstige fem sider. Det er en fejl.

Af opslagets afsnit 3. Krav til indstillinger, fremgår det derfor nu:

Bemærk at CV og publikationsliste tilsammen ikke må overstige fem A4-sider for hver kandidat. Bilag medregnes i det samlede antal A4-sider.

Såfremt de angivne tidsfrister og krav, der fremgår af Opslaget for EliteForsk-priser 2019 - gældende maj 2018 , ikke overholdes, vil indstillingen blive afvist uden realitetsbehandling. Såfremt det indsendte materiale ikke er fyldestgørende, vil indstillingen blive vurderet på det foreliggende grundlag.

Opslag for EliteForsk-priser 2019 - gældende maj 2018 (pdf)

Tilføjelsen omfatter ikke indstillinger til et EliteForsk-rejsestipendium 2019.

Frist for indstillinger til EliteForsk-prisen og et EliteForsk-rejsestipendium er torsdag den 16. august 2018 kl. 12.00

Handlinger tilknyttet webside