Gå til indhold

Udpegning af medlemmer til nyt Rumforskningsudvalg

25. januar 2018
Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til medlemmer fra forskningsinstitutioner og virksomheder til det nye Rumforskningsudvalg. Alle danske interessenter inden for rumområdet opfordres til at komme med forslag til nye medlemmer.

Nordlys over Europa. Foto: ESA
Nordlys over Europa. Foto: ESA

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har godkendt en ny struktur for den rumfaglige rådgivning af ministeriet, herunder særligt Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den nye struktur betyder blandt andet, at der nu indkaldes bredt til forslag til nye medlemmer af Rumforskningsudvalget.

Rumforskningsudvalget

Styrelsen for Forskning og Uddannelse opfordrer alle med interesse i dansk deltagelse og udnyttelse af rumbaserede systemer til at komme med forslag til relevante medlemmer af udvalget. Styrelsen for Forskning og Uddannelse opfordrer særligt, men ikke udelukkende, virksomheder, der enten levere rumteknologier eller udnytter rumbaserede data, erhvervsrettede fonde og brancheorganisationer samt forskningsinstitutioner med rumrelaterede fagområder, til at komme med forslag.

Rumforskningsudvalget overordnede formål er at give kvalificeret faglig rådgivning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om danske kompetencer, interesser og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af rummet. Rumforskningsudvalget skal herunder særligt rådgive om, hvordan rummet bedst bidrager til opnåelse af øvrige mål og visioner for Danmark inden for uddannelse, forskning og vækst samt stille dets faglige kompetencer og vejledning til rådighed for Det Tværministerielle Rumudvalg. 

Rumforskningsudvalget udpeges efter bredt og åbent opslag blandt interessenter inden for rumområdet i Danmark, og sammensættes af op til syv personer fra universiteter samt op til syv personer med teknologisk og erhvervsmæssig baggrund som for eksempel fra virksomheder, GTS’ere, brancheorganisationer og fonde.

Medlemmerne udpeges af Styrelsen for Forskning og Uddannelse blandt de indkomne forslag således, at der skabes en spredning af interessenter og brugere fordelt på fagområder, faglighed, virksomheds- og institutionsstørrelse samt geografisk spredning i hele landet. Medlemmerne udpeges for en periode på tre år med mulighed for én genudpegning ved en ny indstillingsperiode.

Endelig udpeges op til syv personer fra danske myndigheder med rumrelaterede opgaver og interesser direkte af ministerierne i Det Tværministerielle Rumudvalg.

Forslag til medlemmer af det nye Rumforskningsudvalg sendes til sfu-rum@ufm.dk med en kort begrundelse samt relevante kontaktoplysninger inden den 15. marts 2018 kl. 12:00. Angiv gerne om personen på forhånd er indforstået med udpegningen. Benyt venligst skemaet herunder.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil kort tid herefter offentliggøre det nye Rumforskningsudvalg. Første møde forventes afholdt den 25. april 2018.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside