Gå til indhold

Vil du deltage i et af de 40 nye COST forskernetværk?

05. december 2018
40 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.

De 40 nye COST forskernetværk har til formål at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet inden for udvalgte videnskabelige discipliner og forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020. Netværkene kaldes også COST aktionerne og de finansierer blandt andet træningsskoler, seminarer og forskeres adgang til forskningsinfrastruktur.

Netværkets organisering

Hvert forskernetværk er organiseret omkring en management komité og en række arbejdsgrupper. Til hver management komité kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse nominere op til to danske medlemmer og tre suppleanter.

Sådan kommer du med i en COST Aktions management komité (MC)

Ønsker du, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal nominere dig til en aktions management komité, skal du sende en interessetilkendegivelse til os.

Hvad skal interessetilkendegivelsen indeholde?

  • Kort CV
  • Kort redegørelse for, hvordan din forskning passer ind i aktionen
  • Hent ansøgningsskabelon [inaktivt link]

Hvem skal den sendes til?

Du skal sende interessetilkendegivelsen til fuldmægtig Svend Rechnagel på e-mail:

Hvornår er der frist?

15. januar 2019

Sådan foregår udvælgelsen

Da der er begrænsede pladser i de enkelte management komiteer, udvælger styrelsen deltagere på baggrund af kriterier, der sikrer bedst mulige spredning i forhold til deltagende institutioner, køn og alder.

Webinar om COST

Hvis du vil vide mere om COST så se:

  • Webinar om deltagelse i COST aktioner [inaktivt link]

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside