Gå til indhold

190 ansøgninger til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

27. februar 2019
Ved 2019’s første ansøgningsrunde til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps har i alt 190 projekter søgt om tilskud for 30,8 millioner euro.

Sådan gik årets første ansøgningsrunde til Erasmus+

Europa-Kommissionens uddannelsesprogram Erasmus+ er i grove træk opdelt i tilskud til mobilitetsophold og strategiske partnerskaber. Ved årets første ansøgningsrunde den 12. februar 2019 kunne der søges tilskud til mobilitetsprojekter, og det har 182 danske projekter gjort. Samlet set er der ansøgt for 30,3 millioner euro. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som er nationalt agentur for Erasmus+, har godt 25 millioner euro til danske mobilitetsprojekter i 2019.

Tre tendenser

Inden for Erasmus+ Voksen, som er én af fem sektorer i Erasmus+, og som fokuserer på almen voksenuddannelse og folkeoplysning, er tre ud af 10 ansøgninger fra foreninger, der arbejder med klimaomstilling og bæredygtighed.

På området for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse, samlet kaldet Erasmus+ Skole, ser tendensen ud til at gå mod færre, men større ansøgninger. Her er det typisk kommuner og Centre for Undervisningsmidler, der går sammen om at søge tilskud til større efteruddannelsesindsatser.

Erasmus+ Erhvervsrettet (erhvervsrettet grund- og efteruddannelse) har modtaget flere ansøgninger end sidste år og fra et bredt udsnit af erhvervs- og produktionsskoler. Udviklingen afspejler, at interessen for mobilitet på skolerne fortsat er stor, og at antallet af institutioner, der har fået tildelt et charter, vokser år for år. Har skolerne søgt og modtaget et charter, så smidiggøres ansøgningsprocessen. I 2018 fik yderligere fire erhvervsskoleret charter, så der nu samlet er 17 institutioner med charter.

Ansøgere om tilskud til Erasmus+ mobilitet kan forvente svar i slutningen af maj 2019.

Stadig midler til Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps er et helt nyt EU-program, som kunne ansøges for første gang i oktober 2018. Programmet skal bringe unge sammen på tværs af Europa for at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte unge og løse samfundsmæssige udfordringer.

Det Europæiske Solidaritetskorps er inddelt i tre dele:

  • Volontørprojekter
  • Solidaritetsprojekter
  • Job og Praktikophold

Ved første ansøgningsrunde i 2019 har otte projekter søgt om i alt 537.000 euro. Heraf har de syv søgt om tilskud til et Volontørprojekt, og ét til aktiviteten Job og praktikophold. Totalt er der knap 1,3 millioner euro til disse to aktiviteter i 2019. Der er to ansøgningsrunder endnu i 2019.

Ansøgere til Det Europæiske Solidaritetskorps kan forvente svar i slutningen af maj 2019.

Fakta

  • I alt er der 35,6 millioner euro til dansk-koordinerede Erasmus+ projekter i 2019
  • Erasmus+ er opdelt i tre såkaldte key actions: mobilitets-, samarbejds-, og politikudviklingsprojekter
  • Næste store ansøgningsrunde gælder ansøgninger til Erasmus+ strategiske partnerskaber den 21. marts 2019 kl. 12.00 for Erasmus+ Skole/Voksen/Erhvervsrettet og Videregående. For Erasmus+ Ungdom er fristen den 30. april 2019 kl. 12.00, og her kan der både søges mobilitetsprojekter og strategiske partnerskabsprojekter.

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere