Gå til indhold

Åbent opslag efter medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

01. maj 2019
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Danmarks Innovationsfond er en statslig fond med selvstændig bestyrelse. Fonden udgør sammen med Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond de tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark. Fonden er reguleret i lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

I 2017 investerede fonden i alt 1,3 milliarder kroner i nye projekter gennem sine programmer, herunder blandt andet Grand Solutions, InnoBooster, InnoFounder og Erhvervsforsker. Der investeres i projekter inden for et bredt spektrum af fagområder. Der er blandt andet investeret i projekter inden for robotteknologi, big data og kunstig intelligens, bedre udnyttelse af grøn strøm, kvanteteknologi, fødevareteknologi, skræddersyet medicin og sundhedsteknologi.

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest fredag den 31. maj 2019.

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside