Gå til indhold

Danish Clusters ApS vinder kontrakt om drift af Cluster Excellence Denmark

03. juli 2019
Danish Clusters ApS tildeles kontrakt i forhold til drift af Cluster Excellence Denmark, der er supportfunktion for danske innovationsnetværk og klynger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Erhvervsstyrelsen (på vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse) har gennemført EU-udbuddet

Supportfunktionen for danske innovationsnetværk og klynger, Cluster Excellence Denmark, videreføres, og skal blandt andet hjælpe innovationsnetværk og klynger med deres fortsatte professionalisering og internationalisering. Som noget nyt skal Cluster Excellence Denmark også hjælpe innovationsnetværk og klynger med at foretage effektfulde og virksomhedsorienterede konsolideringer, der understøtter en forenkling af det danske klyngelandskab.

Den nye kontrakt gælder for perioden 1. oktober 2019–30. september 2021, og beløbsrammen er på 8 millioner kroner over den toårige periode. Supportfunktionen finansieres ligeligt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen.

Innovationsnetværk og klynger

Innovationsnetværk og klynger bringer virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører sammen for at facilitere stærke viden- og innovationssamarbejder, der kan bidrage til virksomhedernes udvikling og vækst og til, at samfundet får større udbytte af de offentlige investeringer i forskning.

Handlinger tilknyttet webside