Gå til indhold

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd skal have ny formand og medlemmer

23. oktober 2019
Uddannelses- og Forskningsministeriet efterspørger forslag til ny formand for og medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) for perioden 1. april 2020 til 31 marts 2023.

DFiR har som hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Rådet giver uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Rådet skal sammensættes, så det samlet består af erfarne fra det private erhvervsliv og anerkendte forskere eller forskningskyndige.

Motiverede forslag skal være Uddannelses- og Forskningsministeriet i hænde senest mandag den 2. december 2019 kl 12:00.

 

Handlinger tilknyttet webside