Gå til indhold

Danske skoler vil lave skolepartnerskaber med Erasmus+

12. april 2019
Danske skoler vil i stigende grad samarbejde om udvekslingsprojekter med skoler i Tyskland, Frankrig eller Spanien. Ved ansøgningsrunden i marts for tilskud til europæiske partnerskaber mellem skoler har Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtaget dobbelt så mange ansøgninger som sidste år.

Je m’appelle Jacob et toi? Der er stor interesse på de danske skoler for at lave udvekslinger med skoler rundt om i Europa. Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtog ved fristen i marts 28 ansøgninger om tilskud til udvekslingsprojekter med skoler på tværs af de europæiske lande. Det er 50 procent flere end i 2018, hvor styrelsen modtog 14 ansøgninger. Samlet set har skolerne søgt om tilskud for mere end 2,8 millioner euro. 

Formålet med samarbejdet mellem skolerne er at styrke kvaliteten af uddannelse på tværs af landegrænser. Partnerskabet kan eksempelvis handle om at sende skoleklasser på udveksling for at give eleverne en større kulturel forståelse, en bedre sprogforståelse og lade eleverne opleve nye måder at modtage undervisning på.

Lærerne skal også afsted

Det er ikke kun eleverne, der får gavn af det europæiske samarbejde. Med et Erasmus+ tilskud i hånden kan skolerne også vælge at sende lærere afsted på udveksling, så de kan blive inspireret og hente ny viden med hjem til undervisningen. Det kan eksempelvis være nye metoder til undervisning i tysk og fransk eller nye redskaber til matematiktimerne.
 

Faktaboks

Ud over tilskud til skoleudvekslingspartnerskaber kunne danske dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser ved fristen i marts også søge tilskud til såkaldte tværsektorielle partnerskaber. Her er formålet at lave strategiske uddannelsesprojekter med institutioner fra andre sektorer. Styrelsen modtog 9 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 2,2 millioner euro. Den samlede tilskudspulje er på 4,8 millioner euro. Ansøgningerne bliver nu vurderet, og ansøgere kan forvente at få svar medio juni 2019.

 

Afsendere