Gå til indhold

EU søger stærke eksperter til fem nye Mission Boards

20. maj 2019
Horizon Europe, EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation rummer blandt andet fem missioner. Udformningen af dem kan du nu blive en del af, da Europa-Kommissionen søger eksperter til at hjælpe med at formulere missionerne. Ansøgningsfrist den 11. juni 2019.

Ambitiøse og højtprofilerede initiativer, der finder løsninger på nogle af de store udfordringer, som de europæiske borgere står overfor. Det er kernen i de kommende missioner. Missionerne skal også gøre det lettere for borgerne at forstå værdien af europæiske investeringer i forskning og innovation. Desuden skal klare mål for missionerne understøtte, at de opnår den ønskede effekt. Hver mission får tilknyttet et Mission Board med en formand og op til 14 medlemmer.

Der udpeges medlemmer til fem Mission Boards inden for følgende områder:

  1. Adaptation to climate change including societal transformation
  2. Cancer
  3. Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
  4. Climate-neutral and smart cities
  5. Soil health and food.

De fem områder blev fastlagt i de nyligt afsluttede forhandlinger, hvor indholdet af Horizon Europe blev lagt fast af medlemslande.

Vær med til at designe de kommende missioner

Den første opgave for de kommende Missions Boards bliver at identificere og designe en eller flere specifikke missioner for hvert missionsområde i dialog med EU-medlemsstaterne, Europa- Parlamentet, interessenter og borgere.

Hvert Mission Board forventes at mødes mindst fire gange årligt. Hvert møde vil vare mindst 1,5 dag, og man skal regne med 15-20 dages arbejde per år som almindeligt medlem og omkring 25 dage, hvis man bliver formand.

Hvem er egnet?

De enkelte Mission Boards skal sammensættes af en alsidig blanding af eksperter med indsigt i eksempelvis forskning, industri, innovation, politik, interesseorganisationer eller slutbrugere. De nye Mission Board-medlemmer udpeges ud fra deres personlige egenskaber og skal derfor have et stærkt engagement i missionernes succes. Europa-Kommissionen håber at rekruttere personer med erfaring inden for en række områder, herunder industrier, der er relevante for missioner; forskningsinstitutioner; politiske beslutningstagere; tidligere offentlige personer, såsom borgmestre; og folk fra internationale agenturer, NGO’ere og ikke-statslige organisationer.

Medlemmer af de kommende Mission Boards må ikke tage del i evaluering af opslag for de missioner, de sidder i. Desuden må de ikke være direkte inkluderet i ansøgninger til de specifikke missioner, men ansatte fra de institutioner, medlemmerne er ansat på, kan godt søge. Se Annex-11 for mere info.

Relevant for dig?

Du kan læse mere om forventningerne og kravene til medlemmerne af de fem Mission Boards på Europa-Kommissionens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes senest den 11. juni 2019.

Handlinger tilknyttet webside