Gå til indhold

Få din Horizon 2020-ansøgning tjekket

08. marts 2019
Nu kan danske forskere, der er koordinator for en Horizon 2020-ansøgning, få deres ansøgningsudkast præ-evalueret helt gratis. Tilbuddet er til dig, der står i spidsen for en Horizon 2020-ansøgning. Den kan nu få et grundigt kvalitetstjek af to eksterne evaluatorer – helt gratis.

Formålet er at gøre ansøgninger med danske koordinatorer endnu bedre. En grundig gennemlæsning af fagligt kvalificerede evaluatorer kan luge fejl og mangler ud og styrke ansøgningens kvalitet. Præevalueringen kan således være med til at bane vej for, at ansøgningen får succes i den endelige evaluering i Horizon 2020.

Hvem kan søge?

Koordinatorer med ansættelsessted i Danmark der vil søge tilskud fra Horizon 2020 til følgende projekttyper:

  • Research & Innovation Actions (RIA)
  • Innovation Actions (IA)
  • Coordination and Support Actions (CSA)
  • ERA-NET Cofund
  • Fast Track to Innovation (FTI)
  • MSCA Innovative Training Networks (ITN)
  • MSCA Research & Innovation Staff Exchange (RISE)
  • Pre-commercial Procurement Actions (PCP)
  • Public Procurement of Innovative Solutions Actions (PPI).

Hvor stort er tilskuddet?

Som koordinator vælger du selv op til to eksterne evaluatorer, hvis specifikke kompetencer giver størst nytte i relation til ansøgningen. Det er også muligt at benytte udenlandske, kvalificerede evaluatorer.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse betaler op til 4.500 kroner til hver præevaluator for evaluering af en ansøgning.

Læs mere

FACTS

Den nye ordning udspringer af styrelsens handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Handlingsplanens initiativer og anbefalinger er samlet under fire overordnede ambitioner:

1. Kvaliteten af de danske Horizon 2020-ansøgninger skal løftes
2. Der skal være flere danske deltagere i Horizon 2020
3. De danske deltagere skal spille en mere central rolle i Horizon 2020-projekterne
4. Den nationale koordination for deltagelse i EU’s offentlig-offentlige partnerskaber skal styrkes.

Præevalueringsordningen er et af de initiativer, der både skal løfte kvaliteten af de danske ansøgninger og medvirke til, at danske deltagere spiller en mere central rolle i Horizon 2020-projekter.

Kontakt

Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside