Gå til indhold

Fem danske videregående uddannelsesinstitutioner modtager projektmidler fra UFM til arbejdet med fastholdelse af internationale studerende

13. december 2019
Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for det danske samfund, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter endt studie. De internationale studerende udgør nemlig vigtig og kvalificeret arbejdskraft og er i gennemsnit en god forretning for Danmark.

Fastholdelse af internationale studerende i beskæftigelse efter endt uddannelse er et fokusområde for de videregående uddannelsesinstitutioner, og et arbejde som Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) gerne vil understøtte. Derfor offentliggjorde UFM i maj et opslag om projektmidler, som kunne søges af UFM’s videregående uddannelsesinstitutioner til arbejdet med fastholdelse af internationale studerende i Danmark.

Formålet med projekterne er at udvikle, afprøve og evaluere tiltag, der kan bidrage til at fastholde de internationale studerende på det danske arbejdsmarked efter endt studie. UFM har modtaget 16 ansøgninger på tværs af erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutionerne.

Et af kriterierne for at modtage projektmidler var, at projektansøgningerne skulle demonstrere et samarbejde med relevante og engagerede eksterne partnere, da internationale studerende ikke kun kan være en vigtig ressource for det internationale miljø på de danske videregående uddannelsesinstitutioner, men i lige så høj grad kan være en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, hvis flere af dem vælger at blive i beskæftigelse i Danmark, når de er færdige med deres studier.

Fem projekter med solide aktiviteter

Ud af de 16 projektansøgninger har fem projekter modtaget bevilling fra UFM, og de udgør en samlet pulje på knap fem millioner kroner. De fem projekter indeholder alle interessante og solide aktiviteter som for eksempel; forskellig brug af danskundervisning, mentorer, karriereforløb, fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet og på praktik og studiejobs.

De fem projekter, som modtager bevilling er:

  • Professionshøjskolen VIA, Kommunikation, studieliv og internationalisering: ”Vejen til beskæftigelse via tidlig karriereindsats for internationale studerende”.
  • Københavns Universitet, KU Science: ”Career Management Course for International Full Degree Students at UCPH Science”.
  • Professionshøjskolen Absalon, Centre for Engineering and Science: ”Biotek jobparat”
  • Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø og afd. for Uddannelse og Studerende: ”Fra International studerende til værdiskabelse i danske virksomheder”.
  • Syddansk Universitet, TEK Innovation: “Career Management Skills for internationale studerende”.

Projekterne løber over de næste to til tre år, og institutionerne vil undervejs og ved projektafslutning dele deres erfaringer med de andre danske videregående uddannelsesinstitutioner, så andre institutioner kan gøre brug af de indsatser, som har en positiv effekt på fastholdelsen af de internationale studerende.

  • Se den fulde opslagstekst [inaktivt link]

Kontakt

Anette Birna Muus Day
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: amu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside