Gå til indhold

Forskningsfinansiering: Forandringer og konsekvenser

04. september 2019
Hvordan spiller basismidler og eksterne forskningsmidler sammen, og hvad betyder den ændrede balance mellem de to finansieringskilder? De spørgsmål sætter Danmarks Forsknings- og Innovationspolitisk Råd til debat på en konference torsdag den 31. oktober 2019

Danmark er begunstiget af betydelige midler til forskning fra private og offentlige fonde (eksterne midler). Dermed ydes et afgørende bidrag til videnskabelse på de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

De øgede eksterne forskningsmidler har ændret balancen mellem basismidler og eksterne midler, så der i dag næsten er ligevægt mellem de to finansieringskilder. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan kilderne i dansk forskningsfinansiering spiller sammen, og hvilke konsekvenser forandringerne har

På konferencen skal vi sammen med danske og udenlandske aktører debattere:

Samspil mellem private og offentlige fonde

En ny analyse om forskningsmidlernes fordeling på emner og fagområder vil danne grundlag for debatten.

Ekstern finansiering og forskningsbaseret uddannelse

Et centralt spørgsmål er, om de eksterne midler udfordrer eller understøtter den forskningsbaserede uddannelse, og om de påvirker udbuddet af uddannelser.

Strategisk ledelsesrum på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne

Her er spørgsmålet, hvordan de eksterne midler påvirker institutionernes strategiske ledelsesrum, og hvem der har ansvaret for, at ansættelser, personalesammensætning eller valg af forskningsemner er i tråd med samfundets behov.

Handlinger tilknyttet webside