Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2019 Her skal forskerne publicere for at opnå point

Her skal forskerne publicere for at opnå point

Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af en måling af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i BFI.
Kontakt
Lotte Faurbæk
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 21
Email: lof@ufm.dk

20. december 2019

De to opdaterede lister er BFI-listen for serier, der indeholder 20.433 tidsskrifter, bogserier og konferenceserier, og BFI-listen for forlag, der indeholder 1.163 forlag. For at udløse point og dermed indgå i målingen af forskningsaktiviteter skal en forskningspublikation udgives i en serie på BFI-listen for serier eller på et forlag på BFI-listen for forlag. Listerne er opdelt i tre niveauer (det normale niveau 1, det høje niveau 2 og det højeste niveau 3). Hvert andet år opdateres det høje niveau 2, og hvert fjerde år opdateres det højeste niveau 3.

De netop offentliggjorte niveauer gælder for perioden 2020-2021 for så vidt angår niveau 2 og perioden 2018–2021 for så vidt angår niveau 3. Niveau 1 er dynamisk og opdateres løbende.

Kom med forslag til listerne i 2020

BFI-listerne opdateres løbende gennem året, når det gælder tilføjelser af nye serietitler og forlag og ændringer af eksisterende. Nye serietitler og forlag placeres altid på niveau 1 og kan først løftes til niveau 2 ved næstkommende niveauinddeling. De nuværende niveau 2 og 3 kan ændres ved niveauinddelingen i efteråret 2021 med virkning fra 2022. Alle kan stille forslag til listerne. Det gøres via BFI-systemet, hvor den seneste opdaterede BFI-lister kan findes:

De indkomne forslag behandles af danske forskere i 67 faggrupper og af Faglig Udvalg. Forslag til BFI-listerne skal leve op til definitionen af fagfællebedømmelse, som kan ses i dokumentet ”Retningslinjer for forskningsregistrering til BFI” i afsnit 2.3, side 6. Herudover bliver forslag vurderet på baggrund af et kvalitetskriterium og et relevanskriterium, som kan ses i dokumentet ”Principper for behandling af forslag til nye serier på BFI-listen for serier” afsnit 1.2, side 4 og ”Principper for behandling af forslag til nye forlag på BFI-listen for forlag” afsnit 3, side 6:

Senest opdateret 09. juli 2020