Gå til indhold

Informationsdag om de næste store europæiske forskningsfaciliteter

26. juli 2019
European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) skyder den 25. september 2019 processen i gang mod en ny strategi, som skal sætte retning for de europæiske landes fremtidige samarbejde om opbygning af nye store forskningsinfrastrukturer.

ESFRI's kerneopgave er at udvikle det europæiske forskningsrum ved at formulere sammenhængende strategier for udvikling og etablering af forskningsinfrastruktur. Strategierne – såkaldte roadmaps – består af særligt perspektivrige samarbejder om forskningsinfrastruktur med paneuropæisk relevans og interesse.

Den næste ESFRI Roadmap offentliggøres i 2021, og ligesom ved tidligere ESFRI Roadmaps gives der mulighed for at indsende forslag til, hvilke nye europæiske forskningsinfrastrukturer, der skal indgå i roadmappen. Fristen hertil er 5. maj 2020.

ESFRI består af delegerede fra EU’s 28 medlemslande, fra Kommissionen og fra de 11 EU-observatørlande og udgav sin første europæiske roadmap i 2006, og roadmappen er siden blevet opdateret i 2008, 2010, 2016 og senest i 2018. 
ESFRI råder ikke over egne økonomiske midler til at investere i de prioriterede forskningsinfrastrukturer på den europæiske roadmap, og finansieringen skal derfor komme fra de deltagende lande. Det er således op til de enkelte lande at prioritere, i hvilket omfang landene ønsker at investere i realiseringen af de forskellige forskningsinfrastrukturer. I mange lande, inklusive Danmark, foregår denne prioritering via nationale roadmap-processer.

Det er Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), som officielt beslutter og fremsætter projektforslag til ESFRI på Danmarks vegne i sin egenskab som dansk ESFRI-repræsentant. SFU vil derfor i løbet af efteråret 2019 informere nærmere om den nationale proces for forslag til ESFRI's Roadmap 2021.

Infodag den 25. september 2019

ESFRI afholder en infodag den 25. september 2019 i Bruxelles, Belgien, for at skyde processen mod den nye roadmap i gang. Ved infodagen vil blandt andet krav, proces og udvælgelsesmetode for forslag om nye forskningsinfrastrukturer til den kommende roadmap blive præsenteret.

Kontakt

Lars Friemann Christensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 72
Email: lach@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside