Gå til indhold

Målret innovationsindsatsen mod de innovationsmodne virksomheder

11. juli 2019
Sådan lyder en af de anbefalinger, som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har givet til regeringen og Folketinget. Læs rådets årsrapport for 2018, der bl.a. sammenfatter resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for den fremtidige innovationsfremmeindsats.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sammenfatter i årsrapport 2018 resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for innovationsfremmeindsatsen.

I projektet om forskerkarrierer er en væsentlig anbefaling, at unge forskere i fremtiden skal orientere sig mod en karriere i erhvervslivet frem for i universitetsverdenen. En af begrundelserne er, at der er langt flere forskerstillinger i erhvervslivet, og at det tager længere tid for unge forskere i universitetsverdenen at nå frem til en fast stilling. Hertil kommer, at det går langsomt med ligestillingen i forskning på universiteterne.

Innovationsprojektet viste, at virksomheder, der gør brug af innovationsfremmeindsatsen har højere produktivitetsvækst end virksomheder, der ikke gør brug af indsatsen. Projektet viste også, at innovation kræver en vis kapacitet – eller modenhed. DFiR anbefaler derfor, at indsatsen målrettes mod de innovationsmodne virksomheder (IMV’er) og dem med forudsætninger for at blive IMV’er - i stedet for en størrelsesbestemt målgruppe (SMV’er). På den måde kan flere få gavn af innovationsfremmeindsatsen.

DFiR’s årsrapporten 2018 omhandler desuden:

  • DFiR’s statusvurdering af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation – hvor står vi?
  • DFiR på Folkemødet
  • DFiR i international kontekst
  • DFiR siden 2014 – hvordan er det gået med den forsknings- og innovationspolitiske  rådgivning?
  • Nye DFiR-projekter på vej

DFiR's projekter er gennemført i henhold til rådets tre principper: Det betyder, at emnerne undersøges ud fra en holistisk synsvinkel, at rådgivningen gives på et evidensbaseret grundlag, og at emnerne har et internationalt perspektiv.

Resultaterne af projekterne henholdsvis innovationsmodne virksomheder og karrierer i forskningen er publiceret i særskilte rapporter.

Handlinger tilknyttet webside