Gå til indhold

Ny analyse: Rapport ser på Danmarks sårbarhed over for satellitnedbrud

19. marts 2019
Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg undersøger det danske samfunds afhængighed af positions-, navigations- og tidsstyringssatellitter. Rapporten stiller skarpt på bl.a. finans-, landbrugs- og transportsektoren og på, hvordan nedbrud kan forebygges.

Hvad sker der, hvis satellitdata fra rummet forsvinder i kortere eller længere tid? Hvis gps-signalet i vores biler, telefoner og redningskøretøjer er væk, eller hvis tidssignalet i vores it-systemer forsvinder?

Satellitbaserede tjenester fylder mere og mere i det danske samfund, og i takt med udbredelsen kommer også en afhængighed og dermed større konsekvenser af eventuelle udfald. Den nye rapport undersøger i alt otte samfundssektorer og kommer med anbefalinger til forebyggelse og nye undersøgelser.
Rapporten konkluderer bl.a.:

  • Det offentliges IT bruger tilsyneladende ikke GNSS til synkronisering og er derfor ikke sårbar.
  • Energitransmission har implementeret GNSS, men har ikke tilladt at forsyningssikkerheden er blevet afhængig af teknologien, og er derfor ikke sårbar.
  • Meteorologien, redningstjenesterne, fiskeriet og landbruget anvender GNSS og ville blive påvirket af et tab af tjenesterne. Offentlige og private brugere ville mærke effektivitetstab, men ville kunne oppebære drift.
  • Vejtransportsektoren ville opleve øget trafik og reduceret effektivitet, som ville påvirke alle brugere af vejene. Danskere er i den internationale elite med hensyn til rumlig navigation, så det forventes, at trafikken ikke ville gå helt i stå.
  • Finanssektoren synes ikke at være opmærksom på de risici, der er forbundet med brug af GNSS, som er den eneste bredt tilgængelige kilde til tidsstempling med den nøjagtighed, der kræves i EU’s direktiv.

Risikoen for nedbrud blev i 2017 aktualiseret af Beredskabsstyrelsens rapport ”Nationalt Risikobillede”. I rapporten valgte styrelsen for første gang at inkludere ”rumvejr” og dermed undersøge konsekvenser af bl.a. solstorme for satellitter i bane om jorden blandt i alt 13 samfundsrisici.

Det Tværministerielle Rumudvalgs nye rapport er udarbejdet af konsulenthuset London Economics og undersøger otte samfundssektorers sårbarhed over for et fem-dages nedbrud af satellitbaserede positions-, navigations- og tidsstyringstjenester (GNSS).

Samtidig med rapporten fra Det Tværministerielle Rumudvalg offentliggør Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en rapport, som sætter tal på værdien af satellittjenester for det danske samfund. Rapporten sætter også tal på det samfundsmæssige tab i tilfælde af et nedbrud.

 

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside