Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2019 Ny strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur

Ny strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur

Mængden af digitale data stiger voldsomt, og derfor indeholder strategien en række anbefalinger, om hvordan Danmark bør styrke sin indsats på området. Det er nødvendigt for fortsat at være en forskningsnation i den absolutte verdenselite.

11. januar 2019

Eksempelvis fordobles datamængderne Inden for life science hver 7. måned som konsekvens af sekventeringen af det humane genom. Og store grene af humaniora påvirkes af de enorme mængder af data, der produceres og udveksles online på internettet (for eksempel via sociale medier), samt af den øgede digitalisering af artefakter og skriftlige arkiver.

Inden for alle hovedområder ændrer eksponentiel vækst i omfanget af digitale data betingelser og muligheder for at drive forskning. Datamængderne stiller store krav til den digitale forskningsinfrastruktur, der skal håndtere og beregne på data. Samtidig udløber mandatet for det nuværende danske samarbejde Danish e-Infrastructure Coperatione (DeIC) med udgangen af 2019.

På den baggrund blev der i 2017 nedsat en strategigruppe med deltagelse fra danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Strategigruppen har nu afgivet et samlet oplæg til det nationale digitale forskningsinfrastruktursamarbejdes strategi og organisering for en 10-årig periode.

Strategien løfter opmærksomhed på vigtigheden af en veludbygget digital infrastruktur. Det er strategigruppens overordnede anbefaling, at fremtidens samarbejde om en national infrastruktur skal bygge videre på det nuværende nationale samarbejde i regi af Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC). Men at der også er behov for et nationalt temposkifte for at sikre dansk forsknings konkurrenceevne fremover.

Arbejdsgruppen foreslår en række konkrete anbefalinger til et styrket nationalt samarbejde. De væsentligste strategiske anbefalinger er, at samarbejdet skal:

  • Være spydspids for en styrkelse af det danske internationale engagement på området. Dette gælder særligt i forhold til data management og High Performance Computing
  • Udfolde en ny konkret model for brugeradgang, herunder at der indgås en finansieringsaftale mellem de involverede universiteter. Der skal også arbejdes for øgede HPC-ressourcer nationalt og/eller internationalt
  • Blive en central aktør i udviklingen og udrulningen af en national strategi for data management, der bl.a. skal understøtte det danske kodeks for integritet i forskningen fra 2014.
Senest opdateret 11. januar 2019