Gå til indhold

DFiR: Ny teknologi til grøn omstilling

07. november 2019
Hvordan får vi den teknologi, der er brug for til grøn omstilling? Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har seks anbefalinger til regeringsudvalget

Overalt er der en forventning om, at den grønne omstilling og de globale udfordringer kan løses gennem ny teknologi. Men hvordan kommer det til at ske? Forskning og omsætning af viden til innovation er et vigtigt middel, investeringer et andet. Ingen af delene giver dog garanti for nye teknologiske løsninger.

DFiR anbefaler regeringsudvalget for grøn omstilling at understøtte, at vi får den teknologi, der er brug for, ved:

  • At sørge for, at den grønne omstilling og opfyldelsen klimamålene ikke sker på bekostning af andre bæredygtighedsmål
  • At prioritere områder, hvor eksisterende styrkepositioner giver Danmark særlige forudsætninger for at bidrage med ny teknologi og løsninger
  • At opbløde ”siloerne” gennem bedre rammer og incitamenter til at samarbejde på tværs af alle skel og sektorer
  • At understøtte en helhedsorienteret regulering
  • At sikre, at ny teknologi udvikles med respekt for demokratiske principper, etiske grundværdier og befolkningens ønsker og behov
  • Også at give plads til udvikling af ukendte og uforudsigelige teknologier

Grøn omstilling er ikke kun et spørgsmål om at udvikle specifikke teknologier til konkrete udfordringer, men også om at udvikle samfundet i bred forstand gennem ny teknologi. Forsknings- og innovationspolitikken kan sikre, at det rette videngrundlag er til stede for at udvikle ny teknologi, men ikke at ny teknologi udbredes til hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at regeringsudvalget med sin brede sammensætning og sit vægtige mandat står i spidsen for den teknologiske udvikling.


Yderligere oplysninger:

Jens Oddershede, formand for DFiR: jod@sdu.dk eller 40401097
Søren Rud Keiding, formand for DFiR’s arbejdsgruppe om ny teknologi keiding@aias.au.dk eller 28992061

Handlinger tilknyttet webside