Gå til indhold

Nye profiler skal rådgive om nye uddannelser

31. oktober 2019
Tre nye medlemmer med indsigt i videregående uddannelser og lokale og regionale uddannelsesbehov indtræder i Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU).

Stina Vrang Elias, der er adm. direktør i tænketanken DEA, indtræder som formand. Derudover indtræder Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør i Fredericia Kommune, og Christian Boel, regionsdirektør i Region Nordjylland.

Alle tre startede i RUVU den 1. oktober 2019. Derudover består udvalget af Henrik Jørgen Andersen (næstformand), Senior Executive R&D Advisor Arla Foods Ingredients, og Cecilia Christersson, vicerektor Malmø Universitet, der fortsatte deres beskikkelsesperiode. Udvalget har tilsammen en bred indsigt i hele det videregående uddannelsesområde og de samfundsøkonomiske overvejelser og prioriteringer i forbindelse hermed. Udvalget besidder tillige indgående kendskab til udviklingen i kompetencebehovene på det danske arbejdsmarked, samt international erfaring med vurdering af uddannelsesbehov.

  • RUVU’s fem medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren på baggrund af deres personlige kompetencer.
  • Udvalget har til opgave at rådgive ministeren om nye videregående uddannelser og udbud.
  • Alle nye uddannelser og nye uddannelsesudbud skal med akkrediteringsloven fra 2013 prækvalificeres.
  • Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse/det nye udbud er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud.

Kontakt

Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside