Gå til indhold

Nyt koncept for institutionsakkreditering

13. september 2019
De videregående uddannelsesinstitutioner skal opleve en lettelse af processen, når de fornyer deres institutionsakkreditering. Et revideret koncept skal gøre arbejdet enklere og mere smidigt for institutionerne. Justeringerne er sket i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne.

Ambitionen er en forenkling af det samlede akkrediteringssystem, og at omfanget af dokumentation skal være mindre.

En evaluering af institutionsakkrediteringen viste, at akkrediteringssystemet har bidraget til at sætte kvalitet på dagsordenen og professionalisere arbejdet med kvalitet og relevans på den enkelte uddannelsesinstitution. Samtidigt pegede evalueringen på, at der var potentiale for forenkling særligt i gennemførelsen af akkrediteringen.

Det er vigtigt for ministeren, at uddannelsesinstitutionerne med det nye koncept vil opleve en forenkling, når de gennemgår en institutionsakkreditering. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil følge de første erfaringer med det nye koncept tæt.

De videregående uddannelsesinstitutioner har undervejs i forløbet bidraget med konstruktivt input både i forbindelse med evalueringen, men også i udviklingen af det nye koncept i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Akkrediteringsinstitutionen.

  • Akkrediteringssystemet dækker universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske- og visse maritime uddannelsesinstitutioner.
  • På nuværende tidspunkt har 24 institutioner været igennem institutionsakkrediteringsprocessen
  • De første står overfor at skulle søge om institutionsakkreditering for anden gang, da en positiv institutionsakkreditering maksimalt gælder i seks år.
  • En positiv institutionsakkreditering betyder blandt andet, at institutionen selv kan udvikle og udbyde uddannelser, uden at de skal uddannelsesakkrediteres, som det var tilfældet tidligere. Nye uddannelser skal dog fortsat prækvalificeres, inden de kan udbydes

Handlinger tilknyttet webside