Gå til indhold

Optagelsessystemet til debat

02. april 2019
Regeringen vil skabe et bedre optagelsessystem til de videregående uddannelser, der sætter både faglighed og motivation i centrum. Derfor var optagelsessystemet til debat ved en offentlig høring på Christiansborg.

150 fagfolk, studerende og eksperter fra Danmark og udlandet samt andre interesserede var mandag 1. april 2019 inviteret til høring i Fællessalen på Christiansborg for at komme med bud på, hvordan man kan skabe et endnu bedre optagelsessystem.

Baggrunden er, at regeringen ønsker et optagelsessystem, der i højere grad tildeler pladser efter faglighed og motivation, samtidigt med at ansøgernes nysgerrighed og læring bliver prioriteret.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers understregede ved debatten, at det nuværende optagelsessystem på mange områder fungerer godt i dag – og det skal man bevare. Men i arbejdet med at skabe et bedre optagelsessystem skal man se på, om andre kriterier end karakterer også skal være gældende, så det ikke er den sidste decimal i karaktergennemsnittet, som er afgørende.

I 2009 kunne man med et gennemsnit på 11,5 komme ind på stort set alt. Det kan man ikke længere. Hvis man vil ind på de uddannelser, der har de højeste adgangskvotienter, er decimalerne på gennemsnittet blevet meget vigtigere end tidligere.

Konsekvenserne kan være, at jagten på karakterer stresser de unge, og at der er risiko for, at eleverne træffer valg ud fra, hvor de kan få det højeste snit i stedet for at vælge ud fra, hvad der fagligt interesserer dem.

Der er meget inspiration at hente fra både udlandet og på flere danske uddannelsesinstitutioner.

Syddansk Universitet har eksempelvis gode erfaringer med et testbaseret optagelsessystem. Rektor Henrik Dam forklarede, at det blandt andet gør ansøgere mere afklarede og mindsker frafaldet.

Samtaler er i spil på professionshøjskolerne. Her har man eksempelvis optagelsessamtaler på læreruddannelsen for alle med et snit under 7. Rektor på UC SYD, Birthe Friis Mortensen, fortalte, at man har gode erfaringer med et standardiseret koncept, som er gennemskueligt for ansøgerne og som vækker motivationen.

Prorektor Berit Eika fra Aarhus Universitet fortalte, at det nuværende optagelsessystem fungerer godt. Det er både validt, robust, effektivt og tillidsvækkende, og at karakterer er et godt mål for ansøgernes kvalifikationer. Hun foreslår et større fokus på studievalg i sammenhæng med et optagelsessystemet.

I Holland bliver der gjort meget ud af vejledning af de kommende studerende og der bliver arrangeret besøgsdage på uddannelsesinstitutionerne. Det fortalte Sebastiaan Steenman fra universitetet i Utrecht. Han fortalte desuden, at man er gået væk fra et decideret lotterisystem ud fra et ønske om at give de studerende mere indflydelse på, hvilke uddannelser de kan blive optaget på. I Holland handler det om et bedre match, motivation og passende talenter.

På høringen var der enighed om, at et vigtigt element i optagelsessystemet er vejledning. Spørgsmålet er derudover, om der kan skabes en endnu bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, som gør de unge bedre klædt på til at vælge uddannelse. For hvordan kan man imødegå det store fokus på karakterdecimalerne og åbne for ægte engagement, nysgerrighed og motivation i forhold til de unges valg af uddannelse.

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er høringen begyndelsen på en god og konstruktiv debat, hvor hele optagelsessystemet får et grundigt eftersyn. Han glæder sig til at tale videre med de studerende, de ansatte på institutionerne og andre fagfolk om hvordan vi får skabt et endnu bedre optagelsessystem til de videregående uddannelser.

Handlinger tilknyttet webside