Gå til indhold

Politisk boost til Danmarks kreative erhverv

01. maj 2019
De kreative erhverv skal fortsat være stærke og sætte deres betydelige aftryk på samfundsøkonomien.

Derfor har regeringen i dag fremlagt 28 initiativer, der skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv såsom mode, møbel, interiør, film, musik, spil, arkitektur og design.

Det sker bl.a. som opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam for kreative erhverv fra oktober 2019 og fordi de kreative erhverv står over for nye vækstmuligheder som en følge af bl.a. stigende global velstand.

For at realisere vækstplanens initiativer har regeringen samtidig indgået aftale med Dansk Folkeparti om at udmønte i alt 62,5 mio. kr. fra Finanslovsaftalen for 2019.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Danmark har i dag stærke kreative virksomheder. De skal være endnu stærkere og derfor skaber vi nu bl.a. bedre vilkår for investeringer i nye kreative digitale forretningsmodeller, ligesom vi styrker den internationale markedsføring med et nyt samlet markedsføringskonsortium for dansk kreativitet.”

I dag bliver grænserne mellem erhvervslivet og kunst- og kulturlivet fortsat mere udvisket i takt med at kunst og kultur skaber nye arbejdspladser. Og den digitale økonomi skaber nye spændende forretningsmodeller, men samtidig udfordringer for rettighedshaverne.

Kulturminister Mette Bock: ”Kunsten og kulturen skaber arbejdspladser, investeringer og nye eksportmuligheder. Derfor har vi brug for flere kultur-iværksættere i Danmark. Med vækstplanen gøder regeringen jorden for et styrket samarbejde mellem kunstnere og erhvervsliv. Det er der brug for. Og med en buldrende digital økonomi skruer regeringen samtidig op for beskyttelse af og udnyttelse af ophavsrettigheder.”

Yderligere vækst i de kreative erhverv er desuden afhængig af en øget adgang til dygtige medarbejdere med både kreative, forretningsmæssige og tekniske kompetencer.

Derfor etableres iværksætter- og innovationsmiljøet Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark. Her vil virksomheder, studerende og forskere fremover samarbejde om at skabe nye forretningsmodeller, produkter og services med udgangspunkt i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers: ”Nogle af de dygtigste iværksættere, jeg har mødt, har været inden for de kreative miljøer – f.eks. mode eller møbler. Det er vigtigt, at vi tænker de kreative miljøer med, når vi taler entreprenørskab for her kan Danmark noget helt særligt, som vi endda er kendt for i udlandet. Derfor sætter vi gang i det her initiativ. Så vi bliver endnu bedre til at få virksomheder, studerende og forskere til at samarbejde om at udvikle nye produkter og services. Det er der et stort potentiale i, til gavn for dem og for hele Danmark.”

De kreative erhverv er allerede et stort eksporterhverv med en eksport på samlet 92 mia. kr. i 2016 og en eksportvækst, der overstiger eksportvæksten i andre erhverv.

Udenrigsminister Anders Samuelsen: ”I mange år har kreative danske iværksættere og virksomheder været en vigtig del af dansk eksport og vækst, og vi skal have endnu flere ud på de internationale markeder. Derfor vil vi nu placere såkaldte kreative vækstboostere på markeder med særligt potentiale. De kreative vækstboostere skal styrke mulighederne for netværk og sparring for særligt små virksomheder og iværksættere, og jeg er glad for, at vi med vækstplanen kan styrke indsatsen for de kreative erhverv."

De 28 initiativer i vækstplanen fordeler sig inden for i alt seks indsatsområder, der bl.a. også skal få flere kreative iværksættere til at skabe økonomisk bæredygtige forretninger og fremme udviklingen af innovative kreative løsninger i offentlige udbud.

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF): ”Danske virksomheder, der f.eks. arbejder med arkitektur, design, møbler, film, musik eller spil, står allerede rigtig stærkt i den internationale konkurrence. De har desuden et rigtig godt afsæt for at skabe yderligere eksport og vækst. Den tendens vil Dansk Folkeparti gerne være med til at booste. For de arbejdspladser og den velstand, det skaber, ser vi selvfølgelig meget gerne havner lige her i Danmark”.

Ud over at regeringen og Dansk Folkeparti nu udmønter 62,5 mio. kr. af den samlede pulje til vækstplan for kreative erhverv, udmønter de desuden 25. mio. kr. til vækstplan for ingrediensbranchen.

Regeringen afsatte i Finanslovsaftalen for 2019 en samlet pulje på 205 mio. kr. i 2019-2022 til at følge op på i alt fire vækstteams anbefalinger.


For yderligere oplysninger kontakt:

Jakob Sejr Teichert, pressesekretær i Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf.: 7231 9503 / mail: jte@ufm.dk

Ditte Vibe Petersen, presserådgiver i Erhvervsministeriet, tlf. 9133 7097 / mail: divipe@em.dk

Sune Blicher, presserådgiver i Kulturministeriet, tlf.:  3374 4562 / sub@kum.dk

Anne Møller Ege, presserådgiver i Udenrigsministeriet, tlf. 4153 2526 / mail: annemo@um.dk

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 42 31 / hans.skibby@ft.dk

 

Handlinger tilknyttet webside