Gå til indhold

Regeringen sætter turbo på vækstplanen for de kreative erhverv

24. oktober 2019
I udspillet til næste års finanslov har regeringen sat et grønt aftryk på vækstplan for kreative erhverv og sætter nu gang i udviklingen af initiativerne med samarbejdspartere i blandt andet Aarhus, Kolding og København.

Vækstplan for kreative erhverv består af i alt 28 initiativer, der skal styrke uddannelse og efteruddannelse, risikovillig kapital, iværksættere, innovative udbud, håndhævelse af ophavsrettigheder og international synlighed og eksport.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

- Fra regeringens side har vi nu prioriteret 48,5 millioner kroner til vækstplanen, der skal give de kreative erhverv bedre rammer for vækst og udvikling. Planen har samtidig fået et klart grønt aftryk, hvor både virksomheder, studerende og forskere på arkitekt og designskolerne får incitament til at samarbejde om en mere bæredygtig udvikling.

Erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti Mona Juul (og tidligere medlem af Vækstteam for kreative erhverv):

- Det er sådan en fornøjelse, at vi nu i fællesskab i Folketinget sætter fokus på den kreative branche, som er i vækst, og som er vigtigere end nogensinde – også når det gælder digitale muligheder og bæredygtige løsninger.

Vækstplanen indeholder blandt andet et markedsføringskonsortium for dansk kreativitet, der etableres i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania.
Markedsføringskonsortiet for dansk kreativitet, som det hedder, får blandt andet til opgave at koordinere og afvikle besøgsture for udenlandske kommercielle og politiske beslutningstagere og medier.

Erhvervsminister Simon Kollerup fortsætter:

- I Danmark kan vi noget helt særligt, når det handler om at udtænke kreative løsninger, men vi kan godt blive endnu bedre til at vise det til omverdenen. Derfor er et af de store initiativer i vækstplanen et markedsføringskonsortium for dansk kreativitet, som skal øge eksporten af danske produkter og services.

Med vækstplanen afsætter regeringen desuden 20 millioner kroner fra 2020-2022 til at etablere et iværksætter- og innovationsmiljø på design- og arkitektskolerne i Aarhus, Kolding og København.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Med det nye iværksætter- og innovationsmiljø styrker vi samspillet mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet – noget der blandt andet kan være med til at få flere nyuddannede i job. Men det skal også gøre de studerende endnu bedre til at tænke i bæredygtige løsninger, der kan være med til at få has på de klimaudfordringer, vi står over for. Designere og arkitekter har en vigtig rolle i den grønne omstilling, for mange af de valg, der bliver taget i designfasen, har stor betydning for klima- og miljøpåvirkningen fra både bygninger og produkter.

Samspillet mellem kultur- og erhvervsliv styrkes også andre steder i vækstplanen.

Kulturminister Rasmus Prehn:

- Med vækstplanen sætter vi ind for at styrke en lang række områder, som er helt vitale for de kreative erhverv. Både inden for kunstnerisk uddannelse, ophavsret og kultur-erhvervssamarbejde. Med vækstplanen kickstarter vi en indsats, der skal oplyse befolkningen, gøre det nemmere for forbrugerne at skelne mellem lovlige og ulovlige tjenester på internettet, samt styrke samarbejdet mellem interessenterne på området.

For at styrke virksomhedernes muligheder internationalt yderligere er der afsat 10 millioner kroner til placering af kreative vækstboostere på udvalget eksportmarkeder.

Udenrigsminister Jeppe Kofod:

- Vi styrker indsatsen for danske virksomheder med eksportpotentiale inden for de kreative erhverv. Det gør vi blandt andet ved at ansætte specialister med særlig viden inden for de kreative brancher på flere repræsentationer. Specialisterne skal hjælpe med at opdyrke netværk inden for førende kreative miljøer og fremme erfaringsdeling til gavn for små danske virksomheder og iværksættere. Målet er at styrke internationaliseringen af de kreative erhverv og bane vejen for eksport af danske løsninger.

Der er i 2019 afsat 14 millioner kroner til vækstplan for kreative erhverv, hvoraf 10 millioner kroner styrker adgangen til risikovillig kapital. Med finanslovsforslaget er der afsat yderligere 48,5 millioner kroner fra 2020-2022. Der er fra 2019-2022 afsat i alt 62,5 millioner kroner til indsatsen. Initiativernes gennemførelse fra 2020-2022 afhænger af resultatet af finanslovsforhandlingerne.

  • Læs mere om vækstplanens initiativer på Erhvervsministeriets hjemmeside [inaktivt link]

Kort om de kreative erhverv

De kreative erhverv er mode og tekstil, møbler, interiør, arkitektur, design, musik, film og tv, digitale spil, animation, indhold og apps til medieplatforme, scenekunst, kommunikation, reklame og forlagsvirksomhed. De kreative erhverv beskæftiger 117.000 personer på fuld tid og skaber samlet en omsætning på cirka 348 milliarder kroner årligt, når den afledte økonomiske aktivitet tælles med.

Handlinger tilknyttet webside