Gå til indhold

Styrket fokus på kvaliteten af undervisningen på universiteterne

19. december 2019
Kravene til de videnskabeligt ansattes undervisningskompetencer øges. Formålet er at styrke forskernes fokus på vigtigheden af at udvikle og prioritere deres undervisningspraksis. Det skal give de studerende mere kvalitet i uddannelsen - til gavn for både den enkelte studerende og hele samfundet.

Kravene bliver øget gennem en ændring af universiteternes stillingsstruktur, hvor kompetencerne til det videnskabelige personale bliver fastsat. Her bliver stillingens indhold beskrevet (forskning, forskningsbaseret undervisning mv.) sammen med, hvilke kompetencekrav der skal indfries, for at man eksempelvis kan blive seniorforsker.

Universiteterne har bidraget i det forberedende arbejde frem mod de reviderede rammer. Der har været et fælles fokus på at ligestille forskning og forskningsbaseret undervisning. Undervisning er den bedste måde til at få spredt viden om den højt kvalificerede forskning, der bliver udført på universiteterne. Større undervisningskompetencer vil komme både de studerende og samfundet til gavn.

Der har desuden været fokus på at øge mobiliteten mellem universiteternes videnskabelige personale og det øvrige arbejdsmarked. Karriereafklaring skal både bidrage til, at yngre forskere ser karriereperspektiver uden for universiteterne, og at højt kvalificerede forskere fra forskningstunge virksomheder kan opnå ansættelse på universiteterne, hvis de opkvalificerer sig undervisningsmæssigt.

Ligeledes er der indført et forfremmelsesprogram for lektorer/seniorforskere, der kan kvalificere til professorniveau. Forfremmelsesprogrammet kan anvendes til at fastholde eller rekruttere særligt talentfulde lektorer/seniorforskere, så universiteterne kan bidrage til at sikre viden i verdensklasse.

Handlinger tilknyttet webside