Gå til indhold

Tal om forskning og innovation 2018 er offentliggjort

18. september 2019
Danske forskere og virksomheder modtog i 2018 konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.

Der var i 2018 stor efterspørgsel på de konkurrenceudsatte midler fra de to statslige forskningsfinansierende fonde – Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond - samt EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Danmarks Grundforskningsfond uddelte ikke nye bevillinger i 2018. Det viser en ny opgørelse, ’Tal om forskning og innovation 2018’, fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Horizon 2020 bevilgede 1,7 milliarder kroner til danske deltagere (foreløbige tal), mens Danmarks Innovationsfond bevilgede 1,3 milliarder kroner, og Danmarks Frie forskningsfond bevilgede 1,2 milliarder kroner. Hermed var Horizon 2020 den største finansieringskilde til konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler i Danmark i 2018.

Forskere ansøgte i 2018 Danmarks Frie Forskningsfond for ca. 8,2 milliarder kroner, mens Danmarks Innovationsfond modtog ansøgninger for ca. 6,5 milliarder kroner. Horizon 2020 blev ansøgt for knap 11,5 milliarder kroner (foreløbige tal). Samlet set blev der efterspurgt mere end seks gange flere midler i 2018, end der blev bevilget.

Det kan du blandt andet læse i ’Tal om forskning og innovation 2018’

  • Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020 modtog i 2018 tilsammen knap 7.700 ansøgninger, hvoraf 1.632 opnåede bevilling.
  • Der er samlet blevet ansøgt om godt 26 milliarder kroner, hvoraf der er blevet bevilget godt 4 milliarder kroner til forsknings- og innovationsprojekter hos de tre fonde og programmer.
  • I 2018 havde Danmarks Frie Forskningsfond de laveste succesrater på henholdsvis 17 procent for ansøgninger og 14 procent for ansøgt beløb, mens Danmarks Innovationsfond havde de højeste succesrater på 26 procent for ansøgninger og 20 procent for ansøgt beløb.

Kontakt

Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside