Gå til indhold

To nye medlemmer af Lektoratsudvalget

21. august 2019
Fra Vancouver i vest til Shanghai i øst. Danske lektorer er i årtier blevet sendt ud i verden for at undervise udenlandske studerende i det danske sprog samt vores kultur- og samfundsforhold. Underviserne indstilles af Lektoratsudvalget, som netop har fået to nye medlemmer.

På flere end 65 universiteter verden over bliver der undervist i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Det er Lektoratsudvalget under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har ansvaret for at indstille de danske lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter og dermed sikre, at undervisningen fortsat varetages af højt kvalificerede undervisere. 

Lektor ved Københavns Universitet Tine Roesen bliver ny regionsansvarlig for det øst- og centraleuropæiske område og Asien. Tine Roesen er lektor i russisk litteratur og er som vicestudieleder ansvarlig for sprogstrategi og omverdensrelationer på KU’s Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, der bl.a. udbyder sprogbaserede uddannelser inden for Østeuropa og Asien. Hun er også medlem af det rådgivende organ for det nye Nationale Center for Fremmedsprog (Øst).

Tine Roesen får selskab af Henrik Høeg Müller, som er lektor ved Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur. Henrik Høeg Müller er ph.d. i spansk og er udpeget på baggrund af sine forskningsinteresser i sprog og identitet, lingvistik og kognition. Før Henrik Høeg Müller kom til Aarhus Universitet ledede han ph.d.-programmerne på CBS’ Fakultet for Sprog, Kommunikation og Kultur i syv år. Begge tiltræder Lektoratsudvalget den 1. september 2019. 

Lektoratsudvalget består ud over Tine Roesen og Henrik Høeg Müller af Anna Lena Sandberg (det germanske område), Kristian Tangsgaard Hvelplund (det engelsksprogede område) og formand Bettina Perregaard (Norden/Baltikum).

Om Lektoratsudvalget

Lektoratsudvalget er nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet og rådgiver ministeren om lektoratsordningen. Lektoratsudvalget består af eksperter i dansk og i de regioner, lektoratsordningen omfatter. Udvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode og kan genudpeges én gang. 

Udover at indstille nye undervisere til ansættelse på udenlandske universiteter holder udvalgets medlemmer kontakt til lektorerne med løbende vejledning og information og understøtter de danskfaglige miljøer i deres region. Udvalget og ministeriet inviterer hvert år alle sendelektorer og et antal lokale danskundervisere til sommerkursus i Danmark. 

Handlinger tilknyttet webside