Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører personaletilpasninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører personaletilpasninger

Som følge af en væsentlig økonomisk udfordring, gennemfører Uddannelses- og Forskningsministeriet i dag en række personaletilpasninger i departementet, i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Kontakt
Susse Maria Holst
Kommunikationschef
Tlf.: +45 72 31 81 12
Email: smh@ufm.dk

05. september 2019

Fremadrettet vil der være 62 færre årsværk. 43 medarbejdere bliver varslet afskediget, og der bliver nedlagt 19 ubesatte stillinger.

Baggrunden er, at Uddannelses- og Forskningsministeriets bevillinger falder. Faldet i bevillinger sker primært som følge af de årlige omprioriteringsbidrag på ministeriets driftsbevillinger og bortfald af midlertidige bevillinger.

Senest opdateret 05. september 2019