Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører personaletilpasninger

05. september 2019
Som følge af en væsentlig økonomisk udfordring, gennemfører Uddannelses- og Forskningsministeriet i dag en række personaletilpasninger i departementet, i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Fremadrettet vil der være 62 færre årsværk. 43 medarbejdere bliver varslet afskediget, og der bliver nedlagt 19 ubesatte stillinger.

Baggrunden er, at Uddannelses- og Forskningsministeriets bevillinger falder. Faldet i bevillinger sker primært som følge af de årlige omprioriteringsbidrag på ministeriets driftsbevillinger og bortfald af midlertidige bevillinger.

Handlinger tilknyttet webside