Gå til indhold

Universiteter bliver stadigt bedre til at skabe Open Access

04. april 2019
Antallet af videnskabelige artikler, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget med 8 procentpoint - fra 36 procent til 44 procent – på et år. Det viser Open Access Indikatorens 4. måling.

Seks ud af de otte universiteter har øget andelen af deres Open Access til publikationer. Blandt andet har Københavns Universitet øget deres andel af Open Access med 13 procentpoint og Aalborg Universitet med 12 procentpoint. Derudover er IT-universitet nu på 100 procent Open Access til universitetets publikationer.

Andelen af Open Access er en anelse under målsætningen i den Nationale Strategi for Open Access for 2019 på 45 procent.  Der er dog fremgang på alle fire hovedforskningsområder, størst på Naturvidenskab/Teknik, der stiger med 11 procentpoint fra 42 procent til 53 procent.

21 procent af artiklerne er ifølge målingen dog blokeret for Open Access, fordi forlagene ikke tillader det, eller fordi de fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år.

I den seneste Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2018, fremgår det, at Open Access skal gennemføres uden at øge omkostningerne markant til publicering af videnskabelige resultater.

Handlinger tilknyttet webside