Gå til indhold

Vil du deltage i et af de 40 nye COST forskernetværk?

05. juli 2019
Danske forskere og virksomheder kan nu søge om at blive danske repræsentanter i et af de 40 nye forskernetværk under organisationen COST. Emnerne spænder fra borgerinddragelse i byudvikling over forsknings-samarbejde med Kina til bedre drikkevandskvalitet. Søg senest den 2. september 2019.

De 40 nye COST forskernetværk – de såkaldte aktioner – skal være med til at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet inden for udvalgte videnskabelige discipliner og forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020. De 40 netværk spænder over et bredt fagligt felt med temaer som for .eksempel.:

  • Borgerinddragelse i byudvikling
  • Forskningssamarbejde med Kina
  • Folkesundhed og sygdomsbekæmpelse
  • Bedre drikkevandskvalitet
  • Multi-disciplinært uddannelsessamarbejde.

COST aktionerne finansierer blandt andet træningsskoler, seminarer og forskeres adgang til forskningsinfrastruktur.

COST (European Co-operation in Science and Technology) er en mellemstatslig aftale om at understøtte forskning gennem internationalt samarbejde mellem forskere. Gennem COST kan danske forskere opbygge internationale netværk. I dag deltager 300 danske forskere i et af de 339 igangværende COST aktioner.

Netværkets organisering

Hvert forskningsnetværk er organiseret omkring en management komité og en række arbejdsgrupper. Til hver management komité kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse nominere op til to danske medlemmer og tre suppleanter.

Sådan kommer du med i en COST aktions management komité (MC)

Ønsker du, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal nominere dig til en aktions management komité? Så send os din interessetilkendegivelse med følgende indhold:

  • Kort CV
  • Kort redegørelse for, hvordan din forskning passer ind i aktionen

Du kan finde ansøgningsskabelonen på følgende hjemmeside:

Materialet skal du sende til fuldmægtig Svend Rechnagel på e-mail: SR@ufm.dk (ferie: 13. juli – 5. august)

Fristen for interessetilkendegivelse er den 2. september 2019

Da der er begrænsede pladser i de enkelte management komiteer, udvælger Styrelsen deltagere på baggrund af kriterier, der giver bedst mulig spredning i forhold til deltagende institutioner, køn og alder.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside