Gå til indhold

Afstandskrav på videregående uddannelser kan fraviges

03. juli 2020
Fra august bliver det muligt for de videregående uddannelsesinstitutioner at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem studerende i samme gruppe. Det skal give institutionerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en mere hensigtsmæssig måde.

Det nuværende afstandskrav på en meter udfordrer både undervisningen og lokalekapaciteten mange steder. Men nu bliver det muligt for uddannelsesinstitutionerne at fravige afstandskravet, og samle de studerende i grupper af omkring 25-30 personer, eller undtagelsesvist op til 50, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde.

Uddannelsesstederne kan fravige kravet om en meters afstand, hvis fravigelsen sker inden for den samme gruppe studerende. For at mindske risikoen for smittespredning betyder det, at det hold af studerende, der fraviger afstandskravet, så vidt muligt kun i begrænset omfang må have undervisning i andre grupper eller hold, hvor afstandskravet også fraviges. Hvis der er behov for, at studerende skal indgå i flere grupper, hvor afstandskravet fraviges, f.eks. ved undervisning i laboratorier, er det en mulighed at fravige afstandskravet for flere grupper, hvis de studerende i stedet bærer værnemidler som ansigtsmasker eller visir.

Helt overordnet er det fortsat vigtigt at holde afstand og have god hygiejne for at undgå smittespredning.

Retningslinjerne for fravigelse af afstandskravet kan læses herunder og er udarbejdet af sektorpartnerskabet for genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne træder i kraft den 1. august 2020. Studerende skal holde sig orienteret på deres uddannelsesinstitutions hjemmeside for yderligere information.

Kontakt

Dorthe Høst Sarup
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 21
Email: dhs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside