Gå til indhold

Bidrag til nye målsætninger i Danmarks nationale strategi for rummet

01. oktober 2020
Uddannelses- og forskningsministeren har igangsat en opdatering af målsætningerne i Danmarks nationale rumstrategi. De nye målsætninger skal indfange rumområdets betydning for den grønne omstilling og andre aktuelle samfundsudfordringer. Frist for at indsende bidrag er 29. oktober 2020.

Danmark fik sin første nationale rumstrategi i 2016. Strategien slog fast, at rumområdet er en uundværlig og grundlæggende del af vores samfundsbærende infrastruktur og økonomiske udvikling.

Strategiens overordnede målsætninger bidrog til øget fokus på vækst og innovation, hjemtag af EU-midler og effektivisering af offentlig myndighedsvaretagelse.

Med opdateringen af rumstrategien ønskes de nuværende målsætninger suppleret eller erstattet med målsætninger, der på bedst mulig vis understøtter den grønne omstilling samt øvrigt identificerede samfundsudfordringer og behov for beredskab.

Opgaven med at opdatere de strategiske målsætninger forankres i Det Tværministerielle Rumudvalg, DTR, som hermed inviterer virksomheder, universiteter, myndigheder og andre interesserede til at sende deres bidrag til en opdatering af målsætningerne i Danmarks nationale strategi for rummet.

Frist for at indsende bidrag er 29. oktober 2020.

Hver institution opfordres til internt at koordinere deres besvarelse inden fremsendelse til UFM.
Universiteternes ledelser har fået tilsendt invitationen direkte.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside