Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020 Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling

Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag på fire til fem nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

06. februar 2020

Danmarks Innovationsfond er erhvervslivets, iværksætternes og videninstitutionernes adgang til finansiering af højteknologiske og innovative udviklingsprojekter. Derudover tilbyder fonden finansiering af strategisk og kapacitetsopbyggende forskning, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og bidrage til danske offentlige og private videnmiljøer.

Regeringen og et enigt Folketing har prioriteret markant flere midler til at investere i grøn forskning, for at opnå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-aftryk og sætte skub i den grønne omstilling. Knap 800 mio. kr. skal i 2020 udmøntes igennem Innovationsfondens virkemidler til øget forskning i den grønne omstilling. Det er Innovationsfondens bestyrelses opgave at løfte regeringens ambitioner i tæt samarbejde med Innovationsfondens partnere.

Innovationsfondens bestyrelse består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer. I juni 2020 udtræder fire til fem medlemmer af bestyrelsen og der skal derfor etableres en ny bestyrelse. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger nye bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres personlige egenskaber. Der ønskes derfor forslag til nye bestyrelsesmedlemmer med erfaringer og kompetencer, der kan understøtte den faglige sammensætning af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal samlet repræsentere erfaring med:

  • Strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde
  • Teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder
  • Anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater
  • Innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling og
  • Internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation.

Dokumenterede erfaringer og kompetencer inden for grøn forskning og omstilling, eksempelvis inden for energi, transport, materialer, miljø, SMV-indsigt, cirkulær økonomi, eller adfærd, vil derudover vægte positivt, men det er ikke et krav.

Ifølge lov om Danmarks Innovationsfond skal hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne have en baggrund i det private erhvervsliv og være forskningskyndige.

Senest opdateret 06. februar 2020