Gå til indhold

Danmark og Grønland nedsætter bestyrelse for Den Internationale Arktiske Hub

01. maj 2020
Danmark og Grønland etablerer en international arktisk hub i Nuuk, Grønland, og har sammensat en fælles bestyrelse, som skal styre den vigtige opgave med at få implementeret hub’en.

Formålet med Den Internationale Arktiske Hub (IAH) er at etablere en unik og samlende platform i Grønland for grønlandske, danske og internationale polarforskere samt arktiske interessenter. IAH skal bistå med koordinerende aktiviteter inden for forskning, uddannelse, internationalt samarbejde, formidling til samfundet, samarbejde mellem forskere og erhvervsliv og forvaltningssamarbejde.

Som baggrund for arbejdet har Grønland og Danmark formuleret en række indsatsområder i en fælles vision for IAH, som tilsammen bidrager til hele det videnskabelige økosystem fra grundforskning frem til anvendt forskning samt formidling, undervisning og uddannelse.

Første skridt i realiseringen af IAH har været at nedsætte en fælles bestyrelse. Bestyrelsesformanden er udpeget af Danmarks Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget af henholdsvis Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Danmark og Naalakkersuisut

Bestyrelsesformand: Ulrik S. Korsholm, Forskningschef, Danmarks Meteorologiske Institut

Bestyrelsesmedlemmer:
Lise-Lotte Terp, Direktør, Arctic Consensus
Torben Røjle Christensen, Professor, Aarhus Universitet
Gitte Agerhus, Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Danmark
Hans Kristian Olsen, Forskningskoordinator, Ilisimatusarfik
Carl Egede Bøggild, Specialkonsulent, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønlands Selvstyre
Pauline Knudsen, Leder af Greenland Visitor Center
Mette Moth Henriksen, Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked

- En international arktisk hub i Grønland som kan blive et nyt internationalt samlingspunkt for den arktiske forskning kommer på et rigtig godt tidspunkt. Der er stort fokus på den arktiske region, og der efterspørges mere viden om Arktis. Danmark og Grønland kan i fællesskab skabe en platform for internationalt samarbejde, der kan styrke nyttiggørelsen af den forskning, som udføres i Grønland. Det er viden, som kan komme borgere, erhvervsliv og det globale samfund til gode, udtaler formand Ulrik S. Korsholm.

Øverst på opgavelisten for bestyrelsen er at ansætte en leder til IAH’s sekretariat i Nuuk, som skal varetage den daglige drift og udvikling af den internationale arktiske hub i Grønland.

IAH finansieres af både Danmark (3,0 millioner kroner per år) og Grønland (0,75 millioner kroner per år) via finansloven.

I opstartsfasen vil bestyrelsen blive betjent af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, indtil sekretariatet for IAH i Nuuk er på plads.

Der arbejdes i øjeblikket fra Grønlands Selvstyres side på en Forskningsstrategi, der skal beskrive Naalakkersuisuts langsigtede visioner og mål for grønlandsk og international forskning i Grønland. Den kommende forskningsstrategi indeholder ligeledes en handlingsplan, der redegør for en række initiativer, der skal bidrage til at realisere strategiens visioner og mål. Etableringen af IAH vil udgøre et af initiativerne i denne handlingsplan.

Etableringen af IAH skal også ses som en del af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2019-20. Hertil kommer, at IAH er et element i Grønlands og Danmarks bestræbelser på at skabe og facilitere øget internationalt samarbejde i Arktis, jf. Arktisk Råds Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation, som blev tiltrådt af Grønland, Danmark og de øvrige arktiske stater i 2017.

For yderligere information kontakt:

Formand for bestyrelsen Ulrik S. Korsholm: usn@dmi.dk eller tel.: (+45) 93 51 73 54
Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Kontorchef Gitte Agerhus: gha@ufm.dk  tel.: (+45) 72 31 82 50
Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked:  kontorchef, Tuperna  M. Olsen: tumo@nanoq.gl 

Handlinger tilknyttet webside