Gå til indhold

Ekspertgruppe skal se på ny karakterskala

17. april 2020
Regeringen nedsætter nu en ekspertgruppe, som til efteråret skal komme med bud på erstatninger for den nuværende 7-trins-skala.

En stor evaluering af karakterskalaen har gjort det klart, at det kan koste for meget knofedt for en elev at flytte sig fra den ene karakter til den næste, og det betyder, at eleverne oplever at motivationen daler, når det alligevel ikke nytter på karaktergennemsnittet at lægge en ekstra indsats, fordi vejen er så lang.

Et andet problem med skalaen er, at de unge opfatter karakterskalaen således, at den fokuserer på de fejl og mangler, eleven har, frem for på det, de gør godt. For eksempel hedder det i beskrivelsen af karakteren 12, at man opfylder fagets mål "med ingen eller få uvæsentlige mangler". Det giver mange den opfattelse, at de starter på et 12-tal og kun kan falde ned af skalaen derfra. Fokus er på de fejl, man laver, frem for på det eleven eller den studerende rent faktisk kan.

Ekspertgruppen skal afrapportere senest ved udgangen af september 2020. Ekspertgruppens forslag til løsningsmodeller vil danne udgangspunkt for et regeringsudspil i efteråret 2020 og efterfølgende politiske forhandlinger.

Ekspertgruppens medlemmer

 1. Per Holten-Andersen (tidl. rektor på CBS), formand
 2. Camilla Hutters (Københavns Professionshøjskole), medlem
 3. Hanne Beermann (Professionshøjskolen UCN), medlem
 4. Hanne Leth Andersen (Roskilde Universitet), medlem
 5. Jesper Arkil (Arkil Holding A/S), medlem
 6. Lars Ulriksen (Københavns Universitet), medlem
 7. Lene Tanggaard (Designskolen Kolding), medlem
 8. Marianne Kvist (Sølvgade Skole), medlem
 9. Martin Mejlgaard (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), medlem
 10. Nanna Højlund (Fagbevægelsens Hovedorganisation), medlem
 11. Rasmus Holme (Lærerstuderendes Landskreds), medlem
 12. René La Cour Sell (De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser), medlem
 13. Signe Tolstrup Mathiasen (Danske Studerendes Fællesråd), medlem
 14. Søren Hindsholm (Nørresundby Gymnasium og HF), medlem

7-trins-skalaen

EVAs evaluering fra 2019 peger på, at 7-trins-skalaen har en række udfordringer, herunder at:

 • De store spring mellem skalaens midterste karakterer, 4-7-10, gør det svært at synliggøre elevers og studerendes faglige progression.
 • Springene bidrager til, at kun 10 og 12 opfattes som gode karakterer, hvilket kan være en medvirkende årsag til den identificerede karakterinflation på de videregående uddannelser.
 • Trinbeskrivelserne, som knytter sig til de enkelte karakterer, fokuserer på i hvor høj grad præstationen lever op til de faglige mål, herunder også på mangler ved præstationen. Dette fokus på mangler kan være uhensigtsmæssigt set ud fra et læringsperspektiv.
 • Der er ikke mulighed for at anerkende og fremhæve den ekstraordinære præstation.
 • Karakteren -3 sender et unødigt negativt signal. I praksis bruges karakteren dog sjældent.
 • Karakterniveauet har været stigende siden skalaens indførelse på alle uddannelsesniveauer. Der gives især mange 12-taller på de videregående uddannelser.

Kontakt

Dina Bloch
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 80 53
Email: dibl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside