Gå til indhold

Evaluering af European Centre for Minority Issues

16. marts 2020
Et eksternt videnskabeligt panel og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret European Centre for Minority Issues.

European Centre for Minority Issues (ECMI) er etableret i fællesskab mellem Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten. ECMI forsker i europæiske minoritetsspørgsmål og udfører praksis-orienteret forskning, leverer information og tilbyder rådgivningstjenester vedrørende mindretals-majoritetsforhold i Europa.

Evalueringen er foretaget i 2018-19 og har haft til hensigt at undersøge ECMI’s aktiviteter og ECMI som en institution. Evalueringen består af fire forskellige fokusområder samt en række anbefalinger. De fire fokusområder er: Effekt og kvalitet af aktiviteterne i ECMI, aktiviteterne holdt op mod vedtægterne, ECMI’s struktur med hensyn til personale, organisation og økonomi samt evaluering af kontorer og aktiviteter i den bredere europæiske periferi.

En af rapportens overordnede budskaber er, at kvaliteten af ECMI’s videnskabelige produktion er robust, og i det omfang, hvor det har været muligt at vurdere impact af ECMI’s forskning, vurderes denne til at være positiv.

Rapporten fastslår endvidere, at ECMI er unik i Europa og måske endda i verden. Efter 20 års virke er ECMI respekteret af regeringer, internationale organisationer m.v. som en seriøs aktør inden for minoritetsbeskyttelse og minoritetsundersøgelser.

ECMI har eksisteret siden 1996 og er placeret i Flensborg. Det daglige danske arbejde under ECMI hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). UFM er desuden repræsenteret i ECMI's bestyrelse af vicedirektør Stine Jørgensen (Styrelsen for Forskning og Uddannelse). 

Kontakt

Anette Birna Muus Day
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: amu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside