Gå til indhold

Fælles indsats skal sikre en velforberedt genåbning af de videregående uddannelser

29. april 2020
For at sikre en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelser har uddannelses- og forskningsministeren etableret et sektorpartnerskab sammen med kulturministeren. Formålet er at skabe en fælles forståelse og sørge for en velforberedt genåbning, når den tid kommer.

Stort set alle aktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner har været lukket ned siden 13. marts 2020 på grund af situationen med coronavirus. Det har betydet store ændringer for de omkring 250.000 studerende og 40.000 ansatte på de videregående uddannelser, der blandt andet har skullet finde nye måder at få og give undervisning på.

Det er endnu for tidligt at sige, hvornår der igen kan blive åbnet for aktiviteter på institutionerne, men når den tid kommer, skal det ske på en ansvarlig måde. Derfor er det besluttet, som en del af den politiske aftale om en udvidelse af første fase af genåbningen, at etablere forskellige sektorpartnerskaber, så der bliver skabt en fælles forståelse om en ansvarlig genåbning.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og kulturminister Joy Mogensen samler nu et sektorpartnerskab, hvor myndigheder, uddannelsessteder, studenterorganisationer og lønmodtagerorganisationer sammen får skabt en fælles forståelse af, hvad en ansvarlig genåbning indebærer, så hele uddannelsessektoren er velforberedt på en hel eller delvis genåbning.

Helt konkret bliver opgaven for medlemmerne af sektorpartnerskabet at drøfte og kvalificere retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det kan for eksempel være retningslinjer for, hvordan man tilrettelægger det fysiske fremmøde på institutionen, så det sker på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, hvor der stadig bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for lærings- og arbejdsmiljøet.

Drøftelserne i partnerskabet skal desuden også belyse de studerendes og medarbejdernes perspektiv på de udfordringer eller bekymringer, der måtte være i forbindelse med en hel eller delvis genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Sektorpartnerskabet holder første møde den 5. maj 2020. Retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelser forventes at være klar senest den 8. maj 2020.

Med i sektorpartnerskabet er en repræsentant fra:

 • Danske Universiteter
 • Danske Professionshøjskoler
 • Danske Erhvervsakademier
 • Rektorkollegiet for de maritime uddannelsesinstitutioner
 • Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser
 • Kulturministeriets Rektorer (KUR)
 • Akademikernes Centralorganisation
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Danske Studerendes Fællesråd
 • Studenterforum UC
 • Repræsentant for erhvervsakademistuderende
 • Maskinmesterstuderendes Landsråd
 • Konservatoriestuderendes fællesråd

Derudover bliver Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Medarbejder-og Kompetencestyrelsen inddraget i partnerskabets arbejde.

Partnerskabet er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Kulturministeriet. Partnerskabet ledes af uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren.

Handlinger tilknyttet webside