Gå til indhold

Fire danske universiteter bliver en del af ’Europæiske Universiteter’

19. august 2020
Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School er nu føjet til rækken af danske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår som partnere i en række nye Europæiske Universiteter.

Det er Europa-Kommissionen, der står bag visionen om Europæiske Universiteter. Målet er at styrke de strategiske partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af hele EU og på den måde udvikle en række Europæiske Universiteter. Danmark er nu, med tilslutning af i alt seks videregående uddannelsesinstitutioner, med til at realisere visionen.

Europæiske spydspidser

Det er Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School, der hen over sommeren har modtaget den gode nyhed om, at de er udvalgt til finansiering af deres respektive partnerskaber om at skabe Europæisk Universiteter. Sidste år gjaldt det samme for Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Hvert partnerskab modtager samlet set op mod 7 millioner euro i støtte over en treårig periode.

Formålet med etablering af Europæiske Universiteter er at styrke fælles forskning på tværs af landegrænser og samarbejde om uddannelsesprogrammer i Europa. Det vil gøre det muligt for studerende at opnå en grad ved at kombinere studier i flere EU-lande og bidrage til de Europæiske Universiteters internationale konkurrenceevne.

Europæiske Universiteter bygger på ideen om et virtuelt fælles campus, hvor mobilitet blandt personale og studerende skal kunne foregå uden hindringer og med fokus på at skabe synergi ud af de samlede institutioners faglige miljøer. De godkendte partnerskaber vil teste forskellige og innovative metoder og strukturer for uddannelsessamarbejde.  

Om Europæiske Universiteter

  • Initiativet til Europæiske Universiteter blev lanceret af Europa-Kommissionen i 2018.
  • Europæiske Universiteter skal fungere som fyrtårne og være drivkræfter for europæisk uddannelsesattraktivitet og konkurrencedygtighed.
  • Partnerskaber har ved to ansøgningsrunder kunnet ansøge om bevilling til at lave et Europæisk Universitet.
  • Partnerskaber søger tilskud gennem Erasmus+.
  • Derudover kan partnerskaber opnå yderligere tilskud gennem Horizon 2020.
  • Den samlede bevillingsramme for tiltaget er således op til 287 millioner euro.
  • I alt er 41 partnerskaber godkendt, heriblandt 6 med dansk deltagelse.
  • I Danmark kan både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter indgå i Europæiske Universiteter.

 

Kontakt

Anne Mygind Brodersen
Områdeleder for BEV og DVU
Tlf.: +45 72 31 88 62
Email: ambr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside