Gå til indhold

Har du input til evalueringen af pædagoguddannelsen?

11. august 2020
I forbindelse med den igangværende evaluering af pædagoguddannelsen har Uddannelses- og Forskningsministeriet oprettet en postkasse, hvor interesserede med viden om uddannelsen kan komme med input til evalueringen.

Postkassens adresse er paed_evaluering@ufm.dk, og postkassen er åben til og med den 1. december 2020.

Det er centralt, at evalueringen tilrettelægges, så de, der kender uddannelsen, bliver hørt. Evalueringen af pædagoguddannelsen er derfor planlagt med bred interessentinddragelse og flere store analysespor, hvor bl.a. studerende, undervisere, praktikvejledere og professionshøjskoler høres. Input, der sendes i postkassen, vil kunne indgå som supplement til de større analysespor i evalueringen.

Handlinger tilknyttet webside