Gå til indhold

Innovationsfonden får nye bestyrelsesmedlemmer

02. juli 2020
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget fire nye bestyrelsesmedlemmer og genudpeget et medlem til Innovationsfondens bestyrelse. De nye bestyrelsesmedlemmer skal bl.a. styrke fondens evne til at medvirke til den grønne omstilling.

Danmarks Innovationsfond uddeler hvert år midler til at udvikle viden og teknologi, der skal styrke forskning og innovative løsninger. Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for en periode på indtil tre år med mulighed for genudpegning på op til seks år samlet. Den 31. juni udløber indeværende beskikkelsesperiode for fem af medlemmerne, hvoraf kun en kan forlænges.

Regeringen ønsker at øge investeringerne i grøn forskning, som et centralt led i at opnå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-aftryk og sætte skub i den grønne omstilling. Regeringen har derfor prioriteret flere midler til området, der særligt skal udmøntes igennem Innovationsfondens virkemidler. Derfor er der bl.a. lagt vægt på, at nye bestyrelsesmedlemmer bidrager med indsigt i grøn forskning og omstilling. Det vil være op til Innovationsfondens nye bestyrelse at løfte de ambitioner i tæt samarbejde Innovationsfondens partnere.

De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. juli 2020 og beskikkes for en treårig periode

Nye medlemmer

Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut, Division for Byggeri og Anlæg

Christian H. M. Ketels, Rådgiver og Visiting Executive, Harvard Business School

Mads Andersen, Gruppeformand, 3F’s industrigruppe og næstformand, CO-industri

Camilla Haustrup Hermansen, Medejer og bestyrelsesmedlem, Plus Pack

Genudpegede medlemmer

Anne-Marie Engel, Forskningschef, Novo Nordisk Fonden

Kontakt

Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 40
Email: peu@ufm.dk
Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside