Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020 Opdaterede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19

Opdaterede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i tæt dialog med sundhedsmyndighederne præciseret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser.
Kontakt
Trine Marie Melchior Madsen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: tmmm@ufm.dk

07. oktober 2020

Med et fortsat højt smittetryk er det afgørende at sikre afstand, god hygiejne, grundig rengøring og reduktion af fælles kontaktpunkter for at mindske risikoen for smitteudbrud på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt dialog med sundhedsmyndighederne opdateret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser.

De videregående uddannelser kan fortsat fravige den generelle anbefaling om 1 meter afstand, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde, eksempelvis i laboratorier, klinik, simulationsundervisning eller lignende. 

Det er præciseret, at fravigelsen i givet fald bør begrænses og være så kort som muligt, ligesom det så vidt muligt skal ske inden for samme gruppe af studerende, og hvor den pågældende gruppe af studerende kun i begrænset omfang deltager i andre fag eller hold, hvor afstandskravet også fraviges.

Ved større forelæsninger mv. bør institutionerne gå hele processen igennem, fra de studerende ankommer, finder plads i auditoriet, skift mellem undervisningshold i det pågældende auditorium, så der ikke opstår mulighed for kø, sammenstimling mv. Det skal ske for at sikre, at alle personer bør kunne holde en meters afstand på alle tidspunkter.

Senest opdateret 07. oktober 2020