Gå til indhold

Skærpede COVID-19-restriktioner bliver forlænget i hele landet

29. december 2020
Varigheden af de udvidede COVID-19-restriktioner bliver forlænget i hele landet. Tiltagene forlænges, så de nu gælder til den 17. januar 2021.

For at undgå en yderligere opblussen af COVID-19-smitte bliver varigheden af de skærpede tiltag, der blev udbredt til hele landet den 16. december, nu forlænget til den 17. januar 2021.

For de videregående uddannelser indebærer det, at det ikke længere er en anbefaling at ’omlægge til digital undervisning, når det er muligt’, men et krav at omlægge til ’digital undervisning uden fremmøde’.

For de videregående uddannelsesinstitutioner i hele landet gælder således:

  • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
  • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder f.eks. laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
  • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk muligt.
  • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.
  • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
  • Biblioteker skal holde lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug.

Nationale restriktioner

Når de skærpede restriktioner ophører og indtil den 28. februar 2021, gælder der en række andre nationale restriktioner for de videregående uddannelser:

  • Krav om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionerne
  • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål
  • Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Dog ikke hvis arrangementer sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at det afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte
  • Opfordring til at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet

For yderligere oplysninger:

De videregående uddannelsesinstitutioners spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål.

 

Handlinger tilknyttet webside