Gå til indhold

Vil du deltage i et af de 45 nye COST-forskernetværk?

25. marts 2020
45 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.

De 45 nye COST-forskernetværk har til formål at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet inden for udvalgte videnskabelige discipliner og forberede deltagerne på at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020 eller Horizon Europe. Netværkene kaldes også COST-aktionerne, og de finansierer blandt andet træningsskoler, seminarer og forskeres adgang til forskningsinfrastruktur. COST finansierer ikke forskningsaktiviteter.  

Vælg 'More Filters' i venstre side, indsæt 2020 under 'Approval Year' og tryk 'Search' i højre side.

De 45 netværk spænder over et bredt fagligt felt med temaer som for eksempel.:

  • Paneuropæisk genskovning og restaurering af skove
  • Trivsel og mentalt helbred i den akademiske verden
  • Bæredygtig fødevareemballage.

Netværkets organisering

Hvert forskernetværk er organiseret omkring en managementkomité og en række arbejdsgrupper. Til hver managementkomité kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse nominere op til to danske medlemmer og tre suppleanter.

Sådan kommer du med i en COST-aktions managementkomité (MC)

Ønsker du, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal nominere dig til en aktions managementkomité, skal du sende en interessetilkendegivelse til os.

Hvad skal interessetilkendegivelsen indeholde?

Din interessetilkendegivelse skal indeholde:

  • Kort CV
  • Kort redegørelse for, hvordan din forskning passer ind i aktionen.

Du bedes venligst udfylde ansøgningsskabelonen enten på dansk eller engelsk:

Hvornår er der frist?

Den 11. maj 2020 kl. 12.00

Send ansøgningen via digital post

Hvis du ikke kan sende ansøgningsskabelonen i underskrevet tilstand pga. mangel på printer/scanner, så bedes du venligst sende ansøgningsskabelonen samt CV som digital post til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi skal bede dig om at indtaste: Navn, dato (COVID-19) på underskriftslinjen. Du kan se, hvordan du sender digitalt på vores hjemmeside:

Husk at skriv "ATT: EuroCenters fællespostkasse" i emnefeltet. Når du sender ansøgningsskemaet som digital post , skriver du automatisk under på det, som du har noteret i det udfyldte skema.

Send ansøgningen via e-mail

Hvis du har adgang til printer/scanner, kan du også sende et udfyldt ansøgningsskema og CV til e-mailen: eurocenter@ufm.dk

Sådan foregår udvælgelsen

Da der er begrænsede pladser i de enkelte managementkomiteer, udvælger styrelsen deltagere på baggrund af kriterier, der sikrer bedst mulige spredning i forhold til deltagende institutioner, køn og antal år som forsker efter bestået ph.d.

Webinar om COST

Hvis du vil vide mere om COST, så se:

Handlinger tilknyttet webside